Przynależność do grona swoich członków IGSPW

Mamy przyjemność oświadczyć: Walne Zgromadzenie Członków IGSPW dnia 13.04.2018 potwierdza Certyfikatem przynależność do grona swoich członków naszą firmę SAM-BUD-ROL Spółka z o.o. Sp.K. Jesteśmy zaszczyceni.

 

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla została powołana w 2012r. w Katowicach przez podmioty i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w zakresie handlu węglem. Impulsem bezpośrednim do utworzenia IGSPW było objęcie sprzedaży wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym. Do głównych zadań Izby należy reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów państwowych, samorządowych, sądów i innych instytucji w zakresie rozwiązań gospodarczych, prawnych i podatkowych. Promocja polskiego węgla w kraju i za granicą. Budowanie pozytywnego wizerunku członków Izby w otoczeniu rynkowym oraz prowadzenie działań na rzecz integracji członków Izby.