Gmina Prószków – Dotacja

Fotolia.com | #92374037 | Autor: avirid

Na podstawie Uchwały, mieszkańcy Gminy Prószków mogą starać się o dotację celową na trwałą zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne.

Uchwała zamieszczona jest na stronie
http://bip.proszkow.pl/832/uchwaly-rady-miejskiej-w-proszkowie-kadencja-20142018.html

Dotacja celowa obejmuje:
1. Trwałą likwidację systemu opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
a) ogrzewanie olejowe
b) ogrzewanie gazowe
c) ogrzewanie elektryczne
d) odnawialne źródło energii
e) ogrzewanie na pellet z certyfikatem pochodzenia

2. Przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji

3. Podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego

4. Instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych gminy Prószków.

Wysokość środków finansowych podawana będzie corocznie w ogłoszeniu o naborze wniosków zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu miejskiego w Prószkowie.

W ogłoszeniu wskazane będą:
1. termin składania wniosków
2. miejsce i forma składanie wniosków
3. wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielania i rozliczania dotacji
4. wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji

Dotacja będzie przydzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6000zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym, w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na olejowe, gazowe, elektryczne albo odnawialne źródło energii lub ogrzewanie na pellet z certyfikatem.

Zasady udzielania dotacji, kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji znajdują się na stronie: http://bip.proszkow.pl/download/attachment/7560/uchwala-nr-xxxviii-357-2018.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *