Dotacja – Gmina Pieszyce

Fotolia.com | #188952419 | Autor: casagrandelor

Spis treści

Mieszkańcy Gminy Pieszyce mogą starać się o bardzo atrakcyjne dotacje na wymianę pieców.

Dzięki temu z łatwością będą mogli zamienić ogrzewanie zasilane paliwem stałym węglowym na bardziej ekologiczne rozwiązania, takie jak ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe. Wybór typu ogrzewania zależy tylko i wyłącznie od osoby, która uzyska dotację. Osoba starająca się o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego w gminie Pieszyce musi na własną rękę wybrać dostawę oraz instalatora nowego ogrzewania. Podczas dokonywania wyboru usługobiorca musi zwrócić szczególną uwagę na to, czy dana firma przestrzega przepisów prawa, w tym również prawa budowlanego.

Dzięki dotacji na wymianę pieca w Pieszycach, mieszkańcy gminy mogą zmienić ogrzewanie na bardziej ekologiczne. Przyczynią się tym samym do polepszenia komfortu życia zarówno właścicieli nowego pieca, jak i pozostałych mieszkańców gminy. Ekologiczne ogrzewanie to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści. Mniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery poprawia jakość powietrza, co ma ogromny wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne zarówno mieszkańców domu, jak i ludzi dookoła.

Sprawdź, jakie kryteria musisz spełnić, aby móc ubiegać się o dotację na wymianę pieca w Pieszycach i zgłoś się do odpowiedniego oddziału w urzędzie gminy. Dotacje przyznawane są do czasu, aż nie zostaną wyczerpane wszystkie środki finansowe z budżetu Gminy Pieszyce przeznaczone właśnie na ten cel na dany rok. Dlatego lepiej nie zwlekać i jak najszybciej złożyć wniosek.

Dotacja na wymianę pieca – dla kogo?

O dotację na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczne rozwiązanie w gminie Pieszyce, ubiegać mogą się osoby, które spełniają następujące kryteria:

  1. Są osobami fizycznymi, które posiadają na własność lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny na terenie gminy Pieszyce. Mogą być również najemcami tego typu budynku lub jego użytkownikami, jeśli właściciel wyrazi zgodę na wymianę pieca.
  2. Są osobami fizycznymi, które posiadają na własność lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny na terenie gminy Pieszyce i nie prowadzą działalności gospodarczą w lokalu, w którym ma zostać wymienione ogrzewanie. Osoby fizyczne ubiegające się o dotację mogą być również najemcami lokalu lub jego użytkownikami, jeśli właściciel wyrazi zgodę na dokonanie wymiany pieca.
  3. O dotację może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa domu wielorodzinnego, jeśli zrealizowanie zadania inwestycyjnego umożliwia zmienianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym dla całej nieruchomości.

Umożliwia to uzyskanie dotacji praktycznie każdemu mieszkańcowi gminy Pieszyce, bez konieczności spełniania skomplikowanych wymogów.

Wysokość i cel dotacji

Dotacja dla mieszkańców gminy Pieszyce na wymianę pieca węglowego udzielana jest na zakup nowego źródła ogrzewania w postaci pieca, kotła z gwarancją. Produkt musi być nowy, zamontowany po raz pierwszy. Dotacja może zostać wykorzystana również na wymianę lub modernizacja instalacji ogrzewania związanej ze zmianą źródła na ekologiczne oraz na zakup wszystkich elementów i ich montaż.

Uzyskaną z dofinansowania kwotę można przeznaczyć również na ulepszenie i unowocześnienie systemu odprowadzania spalin, dzięki któremu nowy system ekologicznego ogrzewania będzie mógł poprawnie funkcjonować.

Osoby fizyczne, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 50% wszystkich poniesionych kosztów podczas wymiany systemu ogrzewania. Koszty muszą być udokumentowane, a ostateczna kwota nie może przekraczać 1200,00 zł. W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja może wynieść do 50% wszystkich poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w wyniku modernizacji. Nie może jednak przekraczać 4000,00 zł.

Wnioski o uzyskanie dotacji będą rozpatrywane do wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Pieszyce na ten cel na rok bieżący.

Sprawdź, czy i Ty możesz ubierać się o dotacja na wymianę pieca węglowego dla mieszkańców Pieszyce. Zacznij korzystać z ekologicznego ogrzewania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *