Dotacja – Gmina Pieszyce

Fotolia.com | #188952419 | Autor: casagrandelor

Mieszkańcy Gminy Pieszyce mogą starać się o dotacje celową na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i olejowe.

Dotowany dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru ekologicznego ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.

Dotacja może być udzielona:
a) osobom fizycznym, będącymi właścicielami lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, ich najemcami lub użytkownikami (za zgodą właściciela), położonych na terenie gminy Pieszyce
b) osobom fizycznym, będącymi właścicielami lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, ich najemcami lub użytkownikami (za zgodą właściciela), położonych na terenie gminy Pieszyce, którzy będąc przedsiębiorcami nie prowadzą działalności gospodarczej w lokalu lub domu jednorodzinnym, w którym nastąpi realizacja
c) wspólnotom mieszkaniowym w domach wielorodzinnych, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na trwałej likwidacji wspólnego dla całej nieruchomości systemy ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym

Dotacja celowa udzielana jest na:
a) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania: kotłów, pieców, z gwarancją , które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy
b) zakup, montaż, wymiana lub modernizacja instalacji związanej z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania
c) modernizacje systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego ekologicznego systemu ogrzewania

Kwota dotacji wynosi:
1. w przypadku lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych do wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie więcej niż 1200,00zł
2. w przypadku wspólnot mieszkaniowych w domach wielorodzinnych do wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie więcej niż 4000,00zł

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji rozpatrywany będzie do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Pieszyce przeznaczonych na ten cel w roku 2018. Dotacja zostanie udzielona na podstawie pisemnej umowy zawartej z Dotowanym, po pozytywnym zatwierdzeniu protokołu Komisji Konkursowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce.

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji znajdują się na stronie:
http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=53940

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *