Kruszywa

KRUSZYWA BUDOWLANE i OZDOBNE

GABRO

Gabro (diabaz) - magmowa skała wylewna średnio lub grubo krystaliczna barwy szarozielonej o dużej wytrzymałości, szczelnie zbitej strukturze, niskiej porowatości i całkowitej mrozoodporności. Skład mineralny podobny do bazaltu (główne składniki to plagioklazy i pirokseny). Gabro jest skałą trudną do obrobienia, lecz dekoracyjną, o zabarwieniu prawie czarnym lub ciemnozielonym. W Polsce skałę tę głownie przerabia się na kruszywo łamane chętnie stosowane w budownictwie drogowym z powodu małej nasiąkliwości i ścieralności.

Pochodzenie: Kopalnia Gabra Nowa Ruda - Słupiec, Kopalnia Gabra Braszowice

Podstawowe parametry jakościowe:

 • Gęstość surowca skalnego                      2,91 g/cm3 lub 2,89 g/cm3

 • Wytrzymałość na ściskanie                     240 MPa

 • Kubiczność grysów                                 < 15%

 • Polerowalność wg metody angielskiej       PSV = 56 lub PSV = 50

 • Wszystkie kruszywa spełniają wymagania odpowiednich norm: PN-EN-13043, PN-EN-13242, PN-EN-12620, PN-EN-13450

Zastosowanie

 • Budownictwo drogowe do wszystkich warstw, wszystkie kategorie ruchu, w szczególności do warstw ścieralnych SMA

 • Budownictwo kolejowe

 • Przemysł włókien mineralnych

 • Budownictwo wodne

 • Betony cementowe wysokich marek > B50

 • Parkingi, place

Asortyment:

Piasek łamany 0/2

0,075/2

Kruszywo drobne granulowane 0/5

0,075/5

Grysy szlachetne

2/5, 4/8, 2/8, 8/11, 11/16, 8/16, 16/22

Tłuczeń kolejowy

31,5/50

Mieszanki do stabilizacji mechanicznej

0/31,5, 0/63

Mieszanki do warstw mrozoochronnych

0/31,5

Kamień łamany

80/120

Miał kamienny

0/5

Mączka kamienna

0/063 mm

 

MELAFIR

Melafir - magmowa skała wylewna o odczynie obojętnym, barwy brunatno-czerwonej do czarnej. Ze względu na wiek geologiczny i formę krystaliczną kruszywa melafirowe mają podobne lub lepsze oraz bardziej wyrównane właściwości jak kruszywa bazaltowe. Kruszywa melafirowe, w szczególności te produkowane z głębszych warstw struktur wylewnych, charakteryzują się mniejszą ścieralnością i wysoką mrozoodpornością nawet przy podwyższonej nasiąkliwości.

Pochodzenie: Kopalnia Melafiru Rybnica Leśna

Podstawowe parametry jakościowe:

 • Gęstość surowca skalnego                  2,65 g/cm3

 • Wytrzymałość na ściskanie                180-260 MPa

 • Kubiczność grysów                            < 10%

 • Polerowalność wg metody angielskiej   PSV = min. 56

Zastosowanie

 • Budownictwo drogowe do wszystkich warstw, wszystkie kategorie ruchu

 • Budownictwo kolejowe jako materiał podsypkowy dla wszystkich kategorii ruchu

 • Betony cementowe wysokich marek > B50

 • Parkingi, place

 • Ceramika budowlana

Asortyment:

Piasek łamany 0/2

0,075/2

Kruszywo drobne granulowane 0/5

0,075/5

Grysy szlachetne

2/5, 5/8, 5/11, 8/11, 11/16, 16/22

Kilniec

5/31,5

Tłuczeń kolejowy (V-200)

31,5/50

Tłuczeń drogowy

31,5/63

Mieszanki do stabilizacji mechanicznej

0/31,5, 0/63

Mieszanki do warstw mrozoochronnych

0/31,5

Miał kamienny

0/5

Mączka kamienna

0/063 mm

PIASEK

Zastosowanie:

 • do betonów, zaprawy murarskich i tynkarskich , asfaltów i innych celów budowlanych,

 • do zasypywania fundamentów, podsypki pod kostki brukowe, budowy dróg, akcji zimowej,

 • do wyrównywania terenu,

 • do piaskownic.