Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania w Gminie Bystrzyca Kłodzka

Fotolia.com | #115325266 | Autor: vchalup

Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 lutego 2018r. podjęła uchwałę nr LII/428/18 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Uchwała weszła w życie 16 marca 2018r.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji i zanieczyszczeń na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, które można było składać do dnia 30 kwietnia 2018r.

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka i zależne są od uzyskania dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O udzielenie dotacji mogła ubiegać się:
1) osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach realizacji przedsięwzięć służących ochronie powietrza, będąca właścicielem, współwłaścicielem nieruchomości albo najemcą lokali komunalnych
2) wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z ograniczaniem niskiej emisji poprzez:
1) likwidacje dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasa na nowoczesne źródła ciepła:
a) kotły gazowe
b) kotły na lekki olej opałowy
c) piece zasilane prądem elektrycznym
d) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wyposażone w automatyczny podajnik paliwa.
2) likwidację lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii(OZE)
a) kolektory słoneczne
b) pompy ciepła

Dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze gminy Bystrzyca Kłodzka, Wnioskodawca może uzyskać dotacje do 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej:
http://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/pliki/download_2018/pb-smoczek1.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *