Gmina Zdzieszowice – dotacje

Fotolia.com | #181977545 | Autor: hiphoto39

Mieszkańcy Gminy Zdzieszowice mogą składać wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Program składa się z czterech części:

cz. 1 – EKO-PIEC – Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych, zwana dalej Programem EKO-PIEC,
cz. 2 – EKO-TERM – Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez wymiany źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-TERM,
cz. 3 – EKO-DOM – Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-DOM,
cz. 4 – OZE – Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, zwana dalej Programem OZE.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dostępne są na stronie http://zdzieszowice.pl/10402/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-ograniczenia-niskiej-emisji.html

Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinnych położonych na terenie województwa opolskiego.

Sposób dofinansowania:

1) Dofinansowanie w ramach Programu jest udzielane w formie pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia.
2) Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Funduszu w wysokości do 95% kosztów
3) Umorzeniu może podlegać:
– do 30% wartości pożyczki w przypadku Programu EKO-PIEC,
– do 20% wartości pożyczki w przypadku Programów: EKO-TERM i OZE,
– do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20% wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku Programu EKO-DOM.
4) Jeśli wnioskodawca uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w postaci bezzwrotnych środków publicznych z innych źródeł, koszty kwalifikowane obniża się o wysokość uzyskanej dotacji.

Terminy składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa od ogłoszenia o naborze, opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl do 31.12.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *