Członkostwo

CZŁONKOSTWO

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

Jesteśmy jednym z pierwszych członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Do zadań Izby należy w szczególności: reprezentowanie interesów członków Izby przede wszystkim wobec organów państwowych, samorządowych, sądów i innych instytucji oraz ochrona ich interesów, budowanie pozytywnego wizerunku członków Izby w otoczeniu rynkowym, oraz prowadzenie działań na rzecz integracji członków Izby.

Kampania Polski Węgiel Dla Ciebie

„Polski węgiel dla Ciebie” to pomysł Południowego Koncernu Węglowego na promocję naszych rodzimych produktów. Działania PKW S.A. i jej przedstawicieli handlowych nastawione będą w jeszcze większym stopniu na spełnianie oczekiwań klientów i poprawę wizerunku polskiego górnictwa

Polski węgiel i polskie górnictwo to bezpieczeństwo i niezależność energetyczna naszego Państwa wobec importowanego węgla i gazu. Węgiel to także bezpieczniejsza alternatywa dla elektrowni atomowych. Nowe technologie w energetyce powodują, że spalanie węgla jest bardziej ekologiczne i efektywne. Polski węgiel to sprawdzona jakość, która dzięki stosowanym technologiom produkcji jest stabilna w dłuższych horyzontach czasowych. Aktualnie realizowane w polskich spółkach programy restrukturyzacyjne mają doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności cenowej produktów węglowych na rynku.

Węgiel oferowany przez polskich producentów, w tym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dystrybuowany jest przez profesjonalnie zorganizowaną sieć handlową o rozbudowanym zapleczu technologicznym i transportowym. To firmy o dużym doświadczeniu w handlu węglem, nastawione na oczekiwania klientów. W ostatnim czasie zauważyć można zwiększoną aktywność firm oferujących węgiel importowany. Działania handlowe i promocyjne podejmowane przez te firmy mają charakter dezinformujący i noszący znamiona nieuczciwości. Węgiel oferowany przez te firmy ma często jakość nieodpowiadającą parametrom deklarowanym a sieć handlowa w wielu przypadkach oparta jest na niedoświadczonych dystrybutorach.

Polski Węgiel

W grudniu 2014r. przyłączyliśmy się do inicjatywy Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla pod nazwą Polski Węgiel, której celem jest promowanie i wspólny marketing wszystkich firm zajmujących się detalicznym handlem krajowym węglem. Kampania ta jest odpowiedzią na często nieuczciwe i dezinformujące działania firm oferujących węgiel importowany jako Polski.