Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania w Gminie Bystrzyca Kłodzka

Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 lutego 2018r. podjęła uchwałę nr LII/428/18 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Uchwała weszła w życie 16 marca 2018r.

Czytaj więcej