Inwestycje w społeczności lokalne

INWESTYCJE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

Otmetseniorki2013-14

KS Otmęt w Krapkowicach

W 2014r. dołączyliśmy do grona sponsorów KS Otmęt w Krapkowicach w którym funkcjonują trzy drużyny piłkarskie oraz trzy zespoły piłki ręcznej kobiet odnoszące liczne sukcesy w rozgrywkach czwarto i trzecio – ligowych na terenie kraju.

logobieg krapkowicki

Bieg Krapkowicki

Od 2010r. corocznie wspieramy organizatorów słynnego Biegu Krapkowickiego. Tradycja krapkowickich biegów jest bardzo długa, sięga początku lat osiemdziesiątych. Od tego czasu impreza ta odbywa się regularnie, co roku i wpisała się na stałe do kalendarza wydarzeń sportowych naszego regionu. Krapkowicki Bieg Uliczny odbywa się na dystansie 10 km ulicami miasta i jest jedną z największych imprez sportowych w naszym województwie. Z roku na rok, obserwujemy coraz większe zainteresowanie imprezą, zarówno wśród uczestników Biegu Głównego jak i w Biegach Dzieci i Młodzieży, które poprzedzają Bieg Główny.

Bieg Krapkowicki

Miasto i Gmina Gogolin

W miarę możliwości wspieramy także działania Ochotniczej Straży Pożarnej z Gogolina, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, jak i inne inicjatywy podejmowane przez Gminę Gogolin.

podziekowanie

mopsgogolin

ospgogolin

fundacjarodzingorniczych

Fundacja Rodzin Górniczych

Doceniając ciężką pracę górników, często z narażeniem zdrowia i życia, wspieramy działania Fundacji Rodzin Górniczych. Celem Fundacji jest materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.