Misja

MISJA 

Jako firma, jak i ludzie ją tworzący, cenimy uczciwość, szczerość, otwartość, osobiste dążenie do doskonałości, konstruktywną otwartą krytykę i pracę w atmosferze wzajemnego szacunku. Podstawę misji firmy stanowi coraz skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb zarówno odbiorców jak i dostawców w realizowanej działalności handlowej i usługowej poprzez utrzymywanie starych i nawiązywanie nowych wieloletnich korzystnych dla obu stron relacji biznesowych w klimacie wzajemnego zaufania i wiarygodności. Doceniamy przy tym rolę nowych technologii i ich wpływ na funkcjonowanie naszego biznesu jak i sposób komunikacji z kontrahentami. Ponadto, czujemy wielką odpowiedzialność wobec naszych pracowników, właścicieli, lokalnej społeczności i środowiska naturalnego dlatego robimy wszystko by dotrzymać obietnic danych w sekcji Odpowiedzialność Biznesu. Tylko w takich warunkach będziemy w stanie utrzymać się na ścieżce długoterminowego zrównoważonego wzrostu.

FILOZOFIA

Wywodzące się z koncepcji „zarządzania przez jakość“ japońskie pojęcie „Kaizen“, znaczące tyle co „ciągłe doskonalenie”, jest mocno zakorzenione w filozofii naszej firmy. Ciągłe polepszanie procesów oznacza przede wszystkim wykorzystanie potencjału naszych wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników z zyskiem dla całego przedsiębiorstwa. Dzięki realizowanemu programowi zarządzania pomysłami przyczyniamy się nieustannie do wzrostu naszej wydajności oraz konkurencyjności oraz dostosowujemy się do zachodzących na rynkach zmian.  Nasza firma podlega stałemu procesowi doskonalenia. Wewnętrzne, jak i zewnętrzne audyty, analiza słabych punktów oraz optymalizacja przebiegów pracy to procesy stale towarzyszące naszej działalności.