Transport

Transport Samochodowy Krajowy

Jedną z flagowych usług w ofercie naszej firmy jest krajowy fracht drogowy materiałów sypkich. Wieloletnie doświadczenie w branży transportowej w połączeniu z innowacyjnością i elastycznością w działaniu spowodowało, że nasze starania doceniło wiele firm, które obdarzyły nas zaufaniem stając się naszymi klientami. Oferujemy odbiorcom końcowym, firmom spedycyjnym i transportowym współpracę stałą lub doraźną. Obsługujemy małe i duże firmy oraz klientów indywidualnych.Nasze ładunki powrotne ogłaszamy na:

Transport

Oferujemy i gwarantujemy:

 • szybką reakcję na zamówienie,
 • łączność z każdym kierowcą za pośrednictwem telefonów kom.,
 • doświdczonych kierowców,
 • dostarczenie ładunku do miejsca przeznaczenia terminowo i solidnie,
 • profesjonalną obsługę logistyczną przewozu,
 • elastyczność w dostosowaniu się do wymagań Klienta,
 • zawsze dbamy o czystość przestrzeni ładunkowych – nie dopuszczamy do zanieczyszczenia powierzonego ładunku,
 • do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, z optymalnym planem uwzględniającym trasę, wymogi formalne i niezbędne środki transportu

Spedycja Kolejowa

Umowy spedycyjne z PKP Cargo i z prywatnymi przewoźnikami, pozwalają nam oferować transporty zarówno całych składów pociągowych jak i pojedynczych wagonów na atrakcyjnych warunkach cenowych. Przy zakupie taryfy kolejowej ważna jest nie tylko cena, ale także gotowość spedytora do pomocy i umiejętność doradzenia w kontaktach z kolejami. Jako profesjonalna spedycja kolejowa jesteśmy gotowi szybko zareagować na powstałe problemy i pomóc Państwu je rozwiązać. Zachęcamy do wykonywania przewozów kolejowych za naszym pośrednictwem.

Logistyka

W ramach kompleksowej obsługi naszych klientów świadczymy liczne usługi dodatkowe, m.in.:

 • przeładunki materiałów sypkich,
 • magazynowanie towarów,
 • wynajem powierzchni magazynowych,
 • przesiewanie / kruszenie węgla,
 • workowanie materiałów sypkich i płodów rolnych.

Prace ziemne

Zakres oferowanych usług:

 • niwelacje terenu,
 • wymiana gruntu,
 • skarpowanie, hałdowanie,
 • odśnieżanie terenów zamkniętych,
 • wywóz śniegu
 • wynajem ładowarek z operatorem
 • załadunek i rozładunek materiałów sypkich
 • transport piasku, żwiru, ziemi, tłucznia, kruszywa

Flota

Transport wykonujemy w oparciu o własny, nowoczesny tabor, wyposażony w zaawansowane systemy telematyczne, kierowany i zarządzany przez doświadczoną kadrę.Flota nasza składa się z:

 • ciągników siodłowych MAN i Scania z naczepami samowyładowczymi tylnozsypowymi (aluminiowymi i stalowymi) o kubaturze od 33m3 do 40m3, także z szybrem,
 • wywrotek solowych o ładowności od 5 do 10t,
 • małych wywrotek dostawczych o ładowności do 2t.

Wszystkie nasze ciągniki utrzymują normę emisji spalin EURO 3 lub wyższą. Korzystamy z wysokiej jakości paliwa oraz oleju o niskiej emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wykorzystywany przez nas sprzęt jest odpowiednio wyposażony i serwisowany by zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo powierzonego nam ładunku.

Nasz tabor przystosowany jest do transportu materiałów sypkich, m.in.: węgla, koksu, kruszyw drogowych, żwiru, piasku, ziemii, torfu, granitu, soli drogowej, nawozów, zboża, soji, gryki, pasz, cebuli, ziemniaków, marchwi, jabłek itp. Dzięki wymaganym zezwoleniom realizujemy przewozy odpadów klasyfikowanych według następujących kodów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206 z 2001r.)):

 • 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
 • 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
 • 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 82
 • 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
 • 03 01 01 Odpady kory i korka
 • 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa o fornir inne niż wymienione w 03 01 04
 • 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
 • 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
 • 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 04 10
 • 17 04 02 Aluminium
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 07

Nasz tabor maszynowy uzupełniają:

 • maszyny kołowe typu Liebherr 912 z łyżką szczękową, którymi świadczymy usługi rozładunku wagonów, a także przeładunków na linii wagon-wagon, wagon-samochód czy wagon-plac-samochód,
 • duże ładowarki kołowe typu Ł34 i XCMG ZL50 G, którymi świadczymy załadunek naczep i prace ziemne
 • średnie ładowarki kołowe typu Zettelmeyer 602, którymi świadczymy załadunek mniejszych pojazdów i prace ziemne

Zbieranie odpadów

Nasz plac przystosowany jest do selektywnego magazynowania odpadów w zależności od rodzaju w kontenerach lub luzem. Załadunek i rozładunek odbywa się za pomocą ładowarki kołowej. Zbieranie odpadów prowadzimy przy ulicy Fabrycznej 2 w miejscowości Gogolin wg następujących kodów:

 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 • 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
 • 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
 • 17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03
 • 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

Dokumenty

Certyfikat Kompetencji Zawodowych: Licencja Na Wykonanie Krajowego Transportu Drogowego Rzeczy: OC Przewoźnika: Zezwolenie na Transport Odpadów: