Odpowiedzialność Biznesu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Świadomi tego, że nasza firma nie funkcjonuje w izolacji, stawiając sobie cele biznesowe, zawsze bierzemy pod uwagę Odpowiedzialność Biznesu:

Pracownicy: pragniemy być miejscem, w którym chce się pracować i można się rozwijać, a pracownicy są inspirowani do dawania z siebie tego co w nich najlepsze.

Produkt: chcemy być największym multidilerem węgla w Polsce, zawsze oferując produkt wysokiej jakości, którego oczekują od nas klienci.

Partnerzy: stale dbamy i rozbudowujemy sieć dostawców i poszerzamy grono zadowolonych klientów bo tylko w ten sposób możemy wspólnie tworzyć trwałą wartość.

Planeta: czujemy odpowiedzialność za środowisko naturalne, ale też za lokalne społeczności w których funkcjonujemy, dlatego chętnie wspieramy lokalne inicjatywy promujące: ekologię i sport jak również angażujemy się w pomoc biednym i wykluczonym.

Profit: naszym celem jest długoterminowa maksymalizacja stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, która możliwa jest tylko w warunkach spełnienia wszystkich pozostałych postanowień naszej misji.

Produktywność: pragniemy być wysoce efektywną, przewidującą i szybko dostosowującą się do zmieniających się warunków rynkowych organizacją.