Klient biznesowy

AKTUALNY CENNIK

Cennik hurtowy dla odbiorów loco magazyn Gogolin Fabryczna 2 i loco kopalnia dostępny jest wyłącznie dla firm zarejestrowanych. Firmy niezarejestrowane zachęcamy do rejestracji. Firmy zarejestrowane prosimy o zalogowanie się w Portalu Klienta Biznesowego.

OFERTA HANDLOWA

Autoryzowany Sprzedawca

Jesteśmy Autoryzowanym Sprzedawcą największych producentów węgla w Polsce, takich jak:

 • Kompania Węglowa S.A.: KWK Bielszowice, KWK Bobrek-Centrum Ruch Bobrek, KWK Bobrek-Centrum Ruch Centrum, KWK Bolesław Śmiały, KWK Brzeszcze, KWK Chwałowice, KWK Halemba-Wirek Ruch Halemba, KWK Jankowice, KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów, KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, KWK Marcel, KWK Piast 1, KWK Piast 2, KWK Piekary, KWK Pokój, KWK Rydułtowy-Anna, KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica, KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Makoszowy

 • Południowy Koncern Węglowy S.A.: ZG Sobieski, ZG Janina

 • Katowicki Holding Węglowy S.A.: KWK Kazimierz-Juliusz, KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Murcki-Staszic

 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

http://www.lw.com.pl/pl,1,s129,parametry_wegla.html

W ofercie posiadamy również węgiel brunatny:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.: KWB Turów

 • Czech Coal a.s.: kopalnia Most Komořany,

a także koks opałowy z Koksowni Zdzieszowice.

PEŁNA OFERTA

Pełną ofertę jakościową oferowanych przez nas węgli, miałów węglowych, mułów i flotów znajdą Państwo w poniższym pliku. W związku z faktem iż parametry węgli stale zmieniają się prosimy traktować poniższą tabelę jedynie poglądowo. Na życzenie klienta do każdej dostaway dołączamy certyfikaty kopalniane.

[plik excell – oferta jakosciowa]

Następnie prosimy o kontakt telefoniczny z jednym z naszych handlowców celem ustalenia warunków zakupu.

Procedura Sprzedaży : EXW - ogólne zasady zwizacji

Odbiór węgla transportem samochodowym z kopalni Kompani Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Południowego Koncernu Węglowego S.A. odbywa się przy użyciu elektronicznych upoważnień.

Aby wystawić elektroniczne upoważnienie niezbędne jest wprowadzenie do systemu następujących danych uzyskanych od Klientów tj.:

 • dane kierowcy upoważnianego do odbioru węgla:

  • imię i nazwisko

  • PESEL

  • nr i seria dowodu osobistego kierowcy oraz informacja przez kogo został on wydany

  • nr telefonu komórkowego kierowcy

 • nr rej. pojazdu i naczepy

Powyższe informacje prosimy o przesyłanie na e-mail biuro@sambudrol.pl lub na nr faxu 774232139.

Proces awizacji podzielony jest na 3 etapy :

I etap – w poniedziałki poprzez portal awizujemy węgiel na kolejny tydzień

II etap – we wtorek i środę kopalnia przyznaje zamówiony przez nas sortyment

III etap – ostatni etap awizacji kończy się w czwartek. Klient uzyskuje informację od pracownika firmy SAM-BUD-ROL o przyznanych odbiorach węgla w następnym tygodniu

W celu usprawnienia procesu sprzedaży węgla przy odbiorze samochodowym w ramach przyznanej awizacji należy dokonać przedpłaty na 2 dni przed uzgodnionym w procesie awizacji terminem odbioru węgla. Uzyskanie PINu ( nr zlecenia, nr upoważnienia, kod PIN) nastąpi wyłącznie po znalezieniu się środków pieniężnych na koncie naszej firmy.

AKCYZA

Zgodnie z Dyrektywą Energetyczną i ustawą o podatku akcyzowym od dnia 2 stycznia 2012r. wszystkie wyroby węglowe, w tym: węgiel, węgiel brunatny, koks, brykiet zostały opodatkowane akcyzą.

Istnieje szereg zwolnień z podatku akcyzowego, w tym wobec firm posiadających status pośredniczących podmiotów węglowych, które dokonują obrotu wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy przez ich sprzedaż na terenie kraju, nabycie wewnątrz wspólnotowe, dostawę wspólnotową, import i eksport.

Prowadzenie działalności jako Pośredniczący Podmiot Węglowy(PPW) wymaga pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy, które powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i porwadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu

 • adres jego siedziby lub zamieszkania

 • NIP lub REGON

 • określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwracamy się zatem do naszych nowych kontrahentów, chcących nabywać wyroby węglowe za pośrednictwem naszej firmy bez akcyzy o uzyskanie statusu pośredniczącego podmiotu węglowego i przedłożenie nam potwierdzenia w formie kserokopii tegoż dokumentu. Jest to warunek konieczny dla kontrahentów nabywających wyroby węglowe dla dalszej działalności handlowej.

Szczegółowe informacje dotyczące podatku akcyzowego uzyskają Państwo

 • na stronie Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/

 • Na stronie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla

http://polski-wegiel.pl/akcyza-na-wegiel/

 • a także w swoim lokalnym Urzędzie Celnym.