Dotacja w Gminie Głogówek na wymianę węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

Fotolia.com | #163418717 | Autor: Andrey Popov

Informacje na temat dotacji w gminie Głogówek.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokale lub budynki mieszkalne oraz najemcami mieszkalnych lokali komunalnych, położonych na terenie Gminy Głogówek.

Dotacje obejmują inwestycje na wymianę węglowego źródła ogrzewania na jedno ekologiczne:

1)            kotły opalane paliwami stałymi
2)            kotły gazowe
3)            ogrzewanie elektryczne,
4)            kocioł olejowy,
5)            pompa ciepła

Wysokość dotacji wynosi: 1000zł.
Termin składania wniosków: od 03 kwietnia 2018r. do wyczerpania środków.

Wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji:
a) wymogi dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa – w tym drewno, ekogroszek), które muszą być spełnione łącznie:
–       kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
–        posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%,
–       powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących), nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z dokumentacji kotła),
b) w przypadku kotłów na drewno możliwe jest zastosowanie tylko kotłów gazujących,
c)   wszystkie źródła ciepła muszą posiadać certyfikat CE,
d)   moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/mieszkania na ciepło,
e)   wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać gwarancję producenta,
f) instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz zaleceniami producenta.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia wniosku, upoważnienia znajdują się na stronie:
http://bip.glogowek.pl/787/dofinansowanie-do-wymiany-weglowych-zrodel-ogrzewania-na-ekologiczne.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *