Nie rób dymu!

Nie rób dymu! Sprawdź jak palić w piecu czysto i oszczędnie

Czy da się nie kopcić w kopciuchu? To pytanie nabiera znaczenia szczególnie teraz, gdy jakość powietrza w całej Polsce drastycznie spadła, a winą za ten stan obarczane są głównie kotły i piece na węgiel, których mamy w całym kraju nadal około 3,5 miliona. Kopciuchami potocznie nazywamy kotły na paliwa stałe (drewno i węgiel) starego typu, potocznie nazywane często także piecami. Nazwa kopciuch wzięła się z tego, że kotły tego typu wielu osobom kojarzą się przede wszystkim z kłębami czarnego dymu z komina. W wielu przypadkach rzeczywiście tak jest, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wynika to wyłącznie z braku wiedzy użytkowników starego typu kotłów i pieców odnośnie sposobów prawidłowego palenia.

Czytaj więcej

Nowy pomysł na zmniejszenie problemu smogu w Polsce

Nowy pomysł na zmniejszenie problemu smogu w Polsce

Ministerstwo Klimatu zaproponowało kolejny sposób na walkę z narastającym problemem smogu w Polsce. Tym razem na świecznik trafiają urządzenia grzewcze montowane w każdym budynku – od domów jednorodzinnych, przez magazyny, hotele i biura, aż po obiekty użyteczności publicznej, np. szpitale i kościoły. Propozycja zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli rejestru, w którym będą gromadzone informacje na temat używanego w budynkach paliwa. Ma on usprawnić działania prowadzone w ramach programu Czyste Powietrze i ułatwić organom dostęp do domów i obiektów, w których nie przestrzega się uchwał antysmogowych.

Czytaj więcej

Program Czyste Powietrze 2.0

Program “Czyste Powietrze” 2.0

Program „Czyste Powietrze” NFOŚiGW, realizowany jest w latach 2018-2029 w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program realizowany jest poprzez dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów programu, w celu termomodernizacji oraz wymiany urządzeń grzewczych, na urządzenia zgodne z najnowszymi normami.

Czytaj więcej

Podkarpacka Uchwała Antysmogowa

Podkarpacka Uchwała Antysmogowa

Smog to jeden z największych współczesnych problemów, i to nie tylko w dużych miastach. Aby poprawić jego jakość i zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, władze postanowiły przygotować i wprowadzić odpowiednie uchwały dla prawie każdego województwa. Podkarpacka Uchwała Antysmogowa weszła w życie 23 kwietnia 2018 r. Co warto wiedzieć o uchwale nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego? Poznaj najważniejsze informacje na temat kotłów i spalanych w nich paliw.

Czytaj więcej

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

Władze wojewódzkie przyjmują uchwały antysmogowe, których zadaniem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co w efekcie powodowało pogorszenie jego jakości i powstawanie szkodliwego dla zdrowia smogu. W przypadku województwa mazowieckiego jest podobnie – Sejmik Województwa Mazowieckiego 24 października 2017 r. przyjął uchwałę nr 162/17. Jakie paliwa będą zakazane i o jakich terminach nie można zapomnieć?

Czytaj więcej

Małopolska Uchwała Antysmogowa

Małopolska Uchwała Antysmogowa

W 2018 r. Sejmik Województw Małopolskiego przyjął uchwałę Uchwała Nr XXXII/452/17. Akt prawny z 23 stycznia 2017 r. obejmuje całe województwo małopolskie, jednak z wyłączeniem Krakowa – w mieście obowiązuje Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. Co zmienia przyjęty akt prawny w kwestii używanych kotłów i stosowanych w nich paliw stałych? Przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium najważniejszych informacji na temat małopolskiej uchwały antysmogowej.

Czytaj więcej

Łódzka Uchwała Antysmogowa

Łódzka Uchwała Antysmogowa

Uchwała antysmogowa, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, czyli występującego w nim smogu, które jest głównie spowodowane spalaniem wybranych paliw stałych. Obecnie stosowne przepisy zostały wprowadzone w praktycznie każdym województwie. Dziś pod lupę bierzemy łódzką uchwałę antysmogową nr NR XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. Jakie regulacje prawne wprowadziły władze, aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i co to oznacza dla mieszkańców województwa? Sprawdzamy!

Czytaj więcej

Dolnośląska Uchwała Antysmogowa

Uchwała Antysmogowa na dolnym śląsku dzieli się na trzy różne uchwały, które obejmują dany region lub miasto. Jest to Wrocław, dolnośląskie uzdrowiska i cała reszta województwa dolnośląskiego. Oznacza to, iż jako mieszkaniec miasta Wrocław lub innych miejscowości na dolnym śląsku, musisz zastosować się do konkretnej uchwały tyczącej się danego regionu.

Czytaj więcej

Wielkopolska Uchwała Antysmogowa

Województwo wielkopolskie zostało objęte trzema uchwałami antysmogowymi, a każda z nich dotyczy innego obszaru. Regiony zostały podzielone na miasto Poznań, Kalisz oraz pozostałe okolice Wielkopolski. Jedną z nowości tyczących się Poznania jest ograniczenie w spalaniu węgla i drewna w dni o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Zatem jeśli dzień wcześniej zostanie przekroczona norma dobowa pyłu PM10 i wedle prognoz sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie to w dniu następnym nie będzie możliwości rozpalenia kotłów, pieców czy kominków niespełniających wymogów ustawy. Oczywiście pod warunkiem, że w danym miejscu jest zainstalowane inne źródło ciepła, które może pracować przy spełnieniu warunków rozporządzenia.

Czytaj więcej

Śląska Uchwała Antysmogowa

Województwo śląskie zostało w całości objęte jedną uchwałą antysmogową nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 7. kwietnia 2017 r. W myśl tej ustawy, wszystkie kotły będą musiały spełniać standard emisyjny klasy 5 lub wyżej, normy PN-EN 303-5:2012. Dopuszczone zostaną także kominki oraz piece, które spełniają wymogi sprawności wg ekoprojektu. Dla właścicieli starszych urządzeń, uchwała pozostawia furtkę w postaci możliwości doposażenia ich w instalacje odpylające spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt. Można to rozwiązanie zastosować tylko wtedy, kiedy urządzenia mają sprawność minimum 80%.

Czytaj więcej

Ile smogu produkują tradycyjne piece węglowe?

Piece węglowe przez długie lata były podstawowym źródłem ciepła w polskich domach. Charakteryzują się one wysoką wydajnością i niskimi kosztami paliwa, ale niestety, są również jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powodujących smog. Spalanie węgla prowadzi do emisji szeregów zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu, tlenki siarki, cząstki stałe PM10 i PM2.5, oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren. Te substancje są szkodliwe dla zdrowia ludzi i mają negatywny wpływ na środowisko. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie piece węglowe są takie same. Nowoczesne piece spełniające aktualne normy emisyjne są znacznie czystsze od starych, nieefektywnych modeli. Dzięki zaawansowanym technologiom spalania, takim jak rekuperacja ciepła i precyzyjne sterowanie procesem, są w stanie znacznie zredukować emisję szkodliwych substancji. Tak więc, choć piece węglowe mogą przyczyniać się do problemu smogu, odpowiednio wykorzystane i utrzymane mogą stanowić bezpieczne źródło ciepła i można z nich śmiało korzystać. Liczne programy dotacyjne są tutaj naszym sprzymierzeńcem.

Czy ogrzewanie na biomasę i pellety jest ekologiczne?

Biomasa i pellety są coraz częściej rozważanymi alternatywami dla tradycyjnych paliw stałych. Te naturalne źródła ciepła cieszą się rosnącą popularnością, przede wszystkim ze względu na ich niską emisję szkodliwych substancji. Jednak czy są one naprawdę ekologiczne? Biomasa to organiczne paliwo, które jest zwykle pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. W przypadku ogrzewania domów, najpopularniejszym rodzajem biomasy są pellety drzewne. Spalanie biomasy jest uważane za bardziej zrównoważone, ponieważ jest procesem "neutralnym pod względem CO2" - emitowany dwutlenek węgla jest pochłaniany przez rosnące rośliny, co równoważy jego emisję. Jednakże, mimo że ogrzewanie na biomasę wydaje się być bardziej ekologiczne, istotne jest, aby pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, proces produkcji pelletów drzewnych musi być prowadzony odpowiedzialnie, aby zapewnić jego zrównoważony charakter. Po drugie, podobnie jak w przypadku pieców węglowych, urządzenia do spalania biomasy muszą być regularnie serwisowane i czyszczone, aby zminimalizować emisję zanieczyszczeń. W skrócie, ogrzewanie na biomasę i pellety może być ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych pieców węglowych, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania źródłami biomasy i prawidłowego utrzymania urządzeń grzewczych.

Czy ogrzewanie gazowe to dobra alternatywa dla pieców węglowych?

Ogrzewanie gazowe jest kolejnym systemem, który w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność. Jest to często wynik prób ograniczenia emisji szkodliwych substancji i smogu, z którymi mamy do czynienia przy spalaniu węgla. Ale czy ogrzewanie gazowe faktycznie stanowi lepszą alternatywę? Z jednej strony, gazowe systemy grzewcze emitują znacznie mniej szkodliwych substancji w porównaniu do tradycyjnych pieców węglowych. Dodatkowo, są one zazwyczaj bardziej efektywne energetycznie, co oznacza, że mogą prowadzić do niższych kosztów eksploatacji w długim terminie. Wymagają też mniejszej ilości obsługi w porównaniu do pieców na paliwa stałe. Z drugiej strony, koszt instalacji systemu ogrzewania gazowego jest często wyższy w porównaniu do tradycyjnych pieców. Dodatkowo, dostępność gazu w niektórych obszarach może być ograniczona, co stanowi dodatkowe wyzwanie. Ostatnim czynnikiem jest to, że gaz jest paliwem kopalnym, co oznacza, że jego spalanie nadal przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, chociaż w mniejszym stopniu niż w przypadku węgla.

Co możemy zrobić, by ograniczyć wpływ ogrzewania na powstanie smogu?

Zagadnienie smogu jest wielowymiarowe i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które skutecznie eliminowałoby ten problem. Jednak są pewne działania, które każdy z nas może podjąć, aby ograniczyć negatywne skutki ogrzewania na jakość powietrza. Przede wszystkim, ważne jest odpowiednie użytkowanie systemów grzewczych. To obejmuje regularne czyszczenie i serwisowanie kotłów, które pomaga utrzymać ich efektywność spalania na odpowiednim poziomie. Dobrze dobrane paliwo także ma kluczowe znaczenie – w przypadku pieców węglowych, powinniśmy wybierać wysokiej jakości węgiel, który charakteryzuje się niższą emisją szkodliwych substancji. Rozważenie inwestycji w nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze jest kolejnym krokiem, który może znacznie przyczynić się do ograniczenia smogu. Ogrzewanie gazowe, pompy ciepła, kotły na biomasę czy systemy solarne to tylko niektóre z dostępnych alternatyw dla tradycyjnych pieców węglowych. Warto zauważyć, że wiele z tych rozwiązań jest obecnie wspieranych różnego rodzaju dotacjami, które mogą znacznie obniżyć koszty inwestycji. Na koniec, edukacja jest kluczowym elementem walki ze smogiem. Im więcej osób będzie świadomych wpływu swoich codziennych decyzji na jakość powietrza, tym większa szansa na skuteczną walkę z tym problemem.