Podkarpacka Uchwała Antysmogowa

Podkarpacka Uchwała Antysmogowa

Spis treści

Smog to jeden z największych współczesnych problemów, i to nie tylko w dużych miastach. Aby poprawić jego jakość i zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, władze postanowiły przygotować i wprowadzić odpowiednie uchwały dla prawie każdego województwa. Podkarpacka Uchwała Antysmogowa weszła w życie 23 kwietnia 2018 r. Co warto wiedzieć o uchwale nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego? Poznaj najważniejsze informacje na temat kotłów i spalanych w nich paliw.

Najważniejsze informacje dotyczące ekoprojektu w województwie podkarpackim

Od 1 czerwca 2018 r. w województwie podkarpackim zakazano spalania następujących produktów:

  • paliw, których uziarnienie wynosi mniej niż 5 mm, a zawartość popiołu przekracza 12%,
  • węgla brunatnego,
  • flotu,
  • mułów,
  • mieszanek flotu i mułów,
  • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

Podkarpacka Uchwała Antysmogowa wymusiła również na mieszkańcach województwa zaprzestanie instalacji kotłów spełniających normę emisyjną 3. i 4. klasy już od 1 czerwca 2018 r. Zamiast nich właściciele i lokatorzy budynków są zobowiązani do montażu urządzeń klasy 5.

Terminy wymiany kotłów i pieców określone w Podkarpackiej Uchwale Antysmogowej

Uchwalona 23 kwietnia 2018 r. Podkarpacka Uchwała Antysmogowa uregulowała nie tylko normy emisji czy rodzaje paliwa i urządzeń grzewczych, ale także wskazała konkretne terminy wymiany kotłów i pieców na terenie województwa. Należy pamiętać, że dotyczą one sprzętu, który został kupiony najpóźniej 1 czerwca. Oto najważniejsze z nich:

  • 1 stycznia 2022 r. – ostateczny termin wymiany kotłów bez tabliczki znamionowych oraz tych używanych od przynajmniej 10 lat od momentu wyprodukowania. Data ta dotyczy wyłącznie urządzeń, które nie spełniają norm emisji klas PN-EN 303-5:2012.
  • 1 stycznia 2024 r. – ostateczny termin wymiany kotłów używanych od 5 do 10 lat (licząc do momentu produkcji).
  • 1 stycznia 2026 r. – ostateczny termin zaprzestania użytkowania kotłów, które pracują do 5 lat od momentu produkcji.
  • 1 stycznia 2028 r. – zaprzestanie użytkowania kotłów, które spełniają wymogi emisyjne klas 3. i 4.

Warto pamiętać, że trzy pierwsze terminy dotyczą kotłów, które nie spełniają norm emisji żadnej z klas określonych w PN-EN 303-5:2012.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *