Nowy pomysł na zmniejszenie problemu smogu w Polsce

Nowy pomysł na zmniejszenie problemu smogu w Polsce

Spis treści

Ministerstwo Klimatu zaproponowało kolejny sposób na walkę z narastającym problemem smogu w Polsce. Tym razem na świecznik trafiają urządzenia grzewcze montowane w każdym budynku – od domów jednorodzinnych, przez magazyny, hotele i biura, aż po obiekty użyteczności publicznej, np. szpitale i kościoły. Propozycja zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli rejestru, w którym będą gromadzone informacje na temat używanego w budynkach paliwa. Ma on usprawnić działania prowadzone w ramach programu Czyste Powietrze i ułatwić organom dostęp do domów i obiektów, w których nie przestrzega się uchwał antysmogowych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – rejestr obowiązkowy dla każdego

Prace nad wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków rozpoczęły się w styczniu 2020 r., a już miesiąc później, czyli w lutym 2020 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska został poddany pod konsultacje publiczne. Założenia są proste – CEEB ma być rejestrem, w którym będą gromadzone dane dotyczące rodzaju paliwa wykorzystywanego w każdym budynku. Prawdziwość informacji złożonych w deklaracji ma być sprawdzana podczas regularnych kontroli. Oczywiście, zgodnie z projektem uchylenie się od tego obowiązku będzie skutkować nałożeniem na właściciela grzywny. Dopiero kilka miesięcy później po poddaniu projektu ustawy pod konsultacje publiczne trafił on do fazy konsultacji z Komitetem Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Od 15 czerwca 2020 r. są zgłaszane do niego uwagi. Wydaje się dość prawdopodobne, że zmiany w prawie wejdą już wkrótce w życie.

Jakie dane będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Do danych, które mają być gromadzone w planowanej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, można zaliczyć przede wszystkim informacje dotyczące:

  • źródeł ciepła budynku,
  • źródeł spalania paliw,
  • źródeł energii elektrycznej,
  • przeprowadzanych kontroli,
  • przekazywanych premii termomodernizacyjnych,
  • przyznanych ulg podatkowych i świadczeń dodatkowych.

Kontrole mają być przeprowadzane przez kominiarzy oraz kontrolerów instalacji cieplnych i odpadów. I to właśnie oni mają zająć się gromadzeniem i regularną aktualizacją wyżej wymienionych danych. Co więcej, zgodnie z projektem ustawy (art. 27d ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska) zebrane informacje na temat zużywanego paliwa czy wykorzystywanego w budynku rodzaju ciepła mają być udostępniane ponad 20 różnym podmiotom, wśród których znalazły się np. organy nadzoru budowlanego, Główny Urząd Statystyczny czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Przekazanie danych wspominanym podmiotom ma umożliwić skuteczną kontrolę zużywania paliw złej jakości i nałożenie ewentualnych sankcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *