Małopolska Uchwała Antysmogowa

Małopolska Uchwała Antysmogowa

W 2018 r. Sejmik Województw Małopolskiego przyjął uchwałę Uchwała Nr XXXII/452/17. Akt prawny z 23 stycznia 2017 r. obejmuje całe województwo małopolskie, jednak z wyłączeniem Krakowa – w mieście obowiązuje Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. Co zmienia przyjęty akt prawny w kwestii używanych kotłów i stosowanych w nich paliw stałych? Przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium najważniejszych informacji na temat małopolskiej uchwały antysmogowej.

Jakie kotły zostały dopuszczone do użytku?

Małopolska uchwała antysmogowa wprowadziła przede wszystkim zaostrzenia w kwestii używanych urządzeń grzewczych w budynkach. Ograniczenia dotyczą kotłów, kominków czy pieców, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, jednak nie tylko. Akt prawny uwzględnił także instalacje wydzielające ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła (samodzielne, w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy oraz w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza). Co to dla Ciebie oznacza? Od wejścia uchwały w życie można używać:

  • kotły na paliwa stałe, które spełniają wymogi emisji i sprawności określone w ekoprojekcie,
  • urządzenia zgazowujące lub automatyczne (w tym również kotły dolnego spalania),
  • eksploatowane przed 1 lipca 2017 r. instalacje 5. klasy, które spełniają wymogi emisji i sprawności określane przez normę PN-EN 303-5:2012.

Co w przypadku pieców i kominków? W przyszłości (terminy podajemy poniżej) muszą spełniać wymogi określone w małopolskiej uchwale antysmogowej. Natomiast jeśli chodzi o starsze urządzenia grzewcze, to ich dalsze użytkowanie jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy ich sprawność wynosi przynajmniej 80% lub zostały wyposażone w specjalne rozwiązanie pozwalające na odpylanie spalin.

Pozostałe informacje na temat małopolskiej uchwały antysmogowej

Ograniczenia dotyczące rodzajów urządzeń i instalacji grzewczych to nie wszystko, co znajdziesz w małopolskiej uchwale antysmogowej. Akt prawny zabrania również stosowania konkretnych paliw stałych. Są to:

  • biomasa, której wilgotność wynosi więcej niż 20%,
  • węgiel kamienny i brunatny, w którym przynajmniej 15% stanowi ziarno 0-3 mm.

Od 01.07.2017 r. mieszkańcy województwa nie mogą instalować w budynkach nowego ogrzewania, które nie spełnia wymogów określonych w uchwale. O jakich innych terminach warto jeszcze pamiętać?

  • 01.01.2023 r. – od tego dnia obowiązuje zakaz używania wszystkich kotłów, które nie spełniają wymogów emisyjnych określonych w normie PN-EN 303-5:2012. Podobnie jest w przypadku kominków czy pieców (tego typu urządzenia muszą mieć sprawność wynoszącą przynajmniej 80%).
  • 01.01.2027 r. – zostanie wprowadzony zakaz używania kotłów klasy 3. i 4.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *