Wielkopolska Uchwała Antysmogowa

Województwo wielkopolskie zostało objęte trzema uchwałami antysmogowymi, a każda z nich dotyczy innego obszaru. Regiony zostały podzielone na miasto Poznań, Kalisz oraz pozostałe okolice Wielkopolski. Jedną z nowości tyczących się Poznania jest ograniczenie w spalaniu węgla i drewna w dni o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Zatem jeśli dzień wcześniej zostanie przekroczona norma dobowa pyłu PM10 i wedle prognoz sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie to w dniu następnym nie będzie możliwości rozpalenia kotłów, pieców czy kominków niespełniających wymogów ustawy. Oczywiście pod warunkiem, że w danym miejscu jest zainstalowane inne źródło ciepła, które może pracować przy spełnieniu warunków rozporządzenia.

Wielkopolska Uchwała Antysmogowa – postanowienia dotyczące miasta Poznań

Miasta Poznań dotyczy uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, w której zaznaczone jest, iż docelowo w tej miejscowości wykorzystywane mogą być kotły na węgiel i drewno, które spełniają wymogi emisji i sprawności wg. ekoprojektu. W tym przypadku warto wiedzieć, że kotły 5. klasy będą podlegały wymianie, gdyż nie są traktowane jako równoważne ekoprojektowi. Ponadto można użytkować wyłącznie kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa lub zgazowujące, a także pozbawione rusztu awaryjnego oraz możliwości jego montażu. Urządzenia nie spełniające wymogów ekoprojektu muszą osiągać sprawność na poziomie minimum 80% lub zostać uzupełnione instalacją odpylającą spaliny do poziomu określonego wg ekoprojektu.

Istotne daty dla mieszkańców Poznania

  • Od 1 maja 2018 roku nie będzie można spalać mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3 mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23 MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%, drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.
  • Od 1 maja 2018 nie będzie można w nowych budynkach instalować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
  • Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Poznania będą musieli zlikwidować kotły, które nie spełniają wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
  • Do 1 stycznia 2026 będą mogły być eksploatowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały. Po upływie tego terminu należy je wymienić lub uzupełnić w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
  • Od 1 stycznia 2028 nie będzie już można korzystać z kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

Inne regiony Wielkopolski

Uchwały antysmogowe dla Kalisza oraz innych miast Wielkopolski są w zasadzie tożsame, lecz od głównego miasta wielkopolski Poznania różni je jeden detal. W mieście tym kotły 5 klasy nie są traktowane jako urządzenia spełniające założenia ekoprojektu co powoduje, że z ich wymianą musi się liczyć każdy mieszkaniec tego miasta. Inaczej jest w uchwałach dla Kalisza i reszty całego województwa wielkopolskiego. W ich przypadku kotły 5 klasy są traktowane jako spełniające wymogi emisji i sprawności w myśl ecodesign, dlatego będzie można je z powodzeniem stosować także po ostatecznym wejściu uchwały w życie, tj. 01.01.2028.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *