Łódzka Uchwała Antysmogowa

Łódzka Uchwała Antysmogowa

Uchwała antysmogowa, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, czyli występującego w nim smogu, które jest głównie spowodowane spalaniem wybranych paliw stałych. Obecnie stosowne przepisy zostały wprowadzone w praktycznie każdym województwie. Dziś pod lupę bierzemy łódzką uchwałę antysmogową nr NR XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. Jakie regulacje prawne wprowadziły władze, aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i co to oznacza dla mieszkańców województwa? Sprawdzamy!

Jakie paliwa zostały zakazane przez łódzką uchwałę antysmogową?

Zgodnie z art. 4 uchwały NR XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. zabronione jest stosowanie następujących paliw w urządzeniach grzewczych (kotłach, piecach i kominkach):

 • paliw, które zawierają biomasę stałą o wilgotności wynoszącej powyżej 20%,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych,
 • mieszanek, do których produkcji wykorzystuje się muły i flotokoncentraty węglowe,
 • węgla brunatnego,
 • paliw stałych produkowanych z udziałem węgla brunatnego,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego (uziarnienie mniejsze niż 3 mm) wynosi więcej niż 15%.

W przypadku ostatniego paliwa mamy jednak do czynienia z jednym wyjątkiem. Są to produkty o zawartości popiołu wynoszącej maksymalnie 12% i wartości opałowej powyżej 24 MJ/kg. Ograniczenia obowiązują już od 1 maja 2018 r. Warto również wspomnieć, że właściciele budynków są zobowiązani do użytkowania określonych rodzajów kotłów. Są to:

 • urządzenia grzewcze, które spełniają wymogi emisji i sprawności określone w ekoprojekcie,
 • kotły 5. klasy spełniające wymogi emisji i sprawności określone w normie PN-EN 303-5:2012, które były używane wcześniej niż od 1 maja 2018 r.

Co jeszcze warto wiedzieć o łódzkiej uchwale antysmogowej?

Zapoznając się z przepisami, z pewnością zauważysz, że regulacje prawne nie dotyczą instalacji grzewczych umieszczonych na zewnątrz budynków z 4-metrowym kominem. Warto pamiętać, że wyjątek jest ważny wyłącznie w przypadku rozwiązań, które nie służą ani do ogrzania ciepłej wody użytkowej, ani samego obiektu. Wraz z wejściem łódzkiej uchwały antysmogowej mieszkańcy województwa zostali zobowiązani do wymiany urządzeń grzewczych. Najważniejsze terminy to:

 • 01.01.2022 r. – od tego dnia można używać wyłącznie pieców i kominków, które są zgodne z ekoprojektem.
 • 01.01.2023 r. – właściciele pieców i kotłów, które nie spełniają wymogów emisyjnych określonych w normie PN-EN 303-5:2012, są zobowiązani do zaprzestania ich użytkowania.
 • 01.01.2025 r. – wszystkie urządzenia grzewcze używane dłużej niż od 01.05.2018 r. powinny zostać wyposażone w specjalne dodatki filtrujące.

Warto również pamiętać, że 01.01.2027 r. mija ostateczny termin zaprzestania użytkowania kotłów i pieców klasy 3. i 4. (według wymogów normy PN-EN 303-5:2012).

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *