CZYSTE POWIETRZE 2019. 21.01.2019 wznowiono nabór wniosków

Adobe Stock | autor: Nessa | 98252459

Jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, ocieplić dom, wymienić okna lub drzwi, zamontować baterie słoneczne, pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie. Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Nabór wniosków wznowiono 21.01.2019. Program potrwa do 2029 roku.

Gdzie składać wnioski?

Do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej można składać elektronicznie wnioski od 19 września 2018. Celem Programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program służy wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Działania pomogą chronić środowisko i jednocześnie zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Przystępując do programu Czyste Powietrze można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Dofinansowanie przeznaczone jest m.in. na:

• wymianę starych pieców oraz kotłów na paliwa stałe i zakup, montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
• docieplenie przegród budynku
• wymianę okien i drzwi
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania, terminy, wnioski

Formy dofinansowania:

• dotacja
• pożyczka

Terminy

• Realizacja programu: 2018-2029
• Podpisywanie umów: do 31.12.2027
• Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.

Nabór wniosków

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunek podstawowy

• Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.
• Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze.

Na co możesz dostać dotację lub pożyczkę?

• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji – 53 tys. złotych.
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. złotych.
• Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
• Planowany okres spłaty pożyczki – 15 lat.
• Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
• Okres realizacji przedsięwzięcia – do 24 miesięcy lecz nie później niż do 30.06.2029.
• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze 2019. Dofinansowanie zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku.

Osiem kroków do uzyskania dofinansowania

1. Zdobądź wiedzę na temat naboru.
2. Zbadaj potrzeby budynku.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie.
4. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi zgodność stanu budynku z danymi we wniosku.
5. Podpisz umowę o dofinansowanie.
6. Złóż wniosek o płatności.
7. Realizacja przedsięwzięcia – wizyta przedstawiciela Funduszu, który potwierdzi jej realizację.
8. Rozliczenie przedsięwzięcia.

Czyste Powietrze 2019. Gdzie składać wnioski o dofinansowanie – dotację lub pożyczkę?

Nabory wniosków prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
tel. 77 453 76 11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok
tel. 85 74 60 241

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
tel. 56 621 23 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
tel. 58 743 18 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
tel. 68 419 69 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
tel. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
tel. 41 366 15 12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 12 422 94 90 lub 12 422 30 46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel. 81 532 17 64 lub 81 742 46 48/49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15a
60-541 Poznań
tel. 61 845 62 00 / 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
tel. 17 85 22 344

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 48 615 56

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. 22 504 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71 333 09 30, 71 333 09 40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *