Gmina Radków – są plany nt. wymiany starych piecy

Fotolia.com | #189204814 | Autor: Daisy Daisy

Gmina Radków rozważa wymianę źródła ciepła. Niewykluczone, że będzie możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości nawet 50%!

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, w ramach wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program pn. “Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, gmina Radków rozważa przystąpienie do tego zadania. Ostateczna decyzja zapadnie niestety w drugiej połowie roku, po ocenie możliwości finansowych gminy.

Program „Wymiana pieców” obejmuje swoim zakresem likwidację kotłów starej generacji oraz zakup i montaż nowych, źródeł ciepła: kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, kotłów na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej klasa 5 wg PN-EN 303-5:2012), podłączenia do sieci ciepłowniczej, OZE – pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, przydomowych elektrowni wiatrowych.

Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych operacji przy limicie 20 000zł dla domu jednorodzinnego, 14 000zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym i 8 000zł w przypadku kotłowni wspólnej, na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni.

Dofinansowanie dla mieszkańca pochodzić będzie w połowie ze środków WFOŚiGW oraz środków własnych gminy Radków. Więcej szczegółów dotyczących programu „Wymiana pieców” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakładce „Złóż wniosek – programy”.

http://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/wymiana-piecow/w_329,informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *