Dofinansowanie do wymiany kotłów stałopalnych w Gminie Złoty Stok

Fotolia.com | #70148160 | Autor: Mr Twister

Gmina Złoty Stok zamierza podjąć działania prowadzące do zdobycia dotacji na realizację zadań w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji.


Obecnie w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Dolnego Śląska zarządzanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego do likwidacji kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Mogą to być:

• Kotły gazowe
• Kotły na olej lekki opałowy
• Piece zasilane prądem elektrycznym
• Kotły na paliwa stałe lub biomasę
• Odnawialne źródła energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe

Pomoc udzielona przez WFOŚiGW to preferencyjna pożyczka w wysokości do 50 % wartości zadania, której połowa może zostać następnie umorzona. Oznacza to, że Wnioskodawca uzyska z Funduszu wsparcie na poziomie 25 % wartości zadania.

Jednocześnie władze Gminy, aby zachęcić mieszkańców do skorzystania z ww. Programu, deklarują udzielenie 25 % dofinansowania do każdej proekologicznej inwestycji. Oznacza to, że każdy Wnioskodawca może w sumie liczyć na wsparcie w wysokości do 50 % wartości zadania.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Złoty Stok:
http://www.zlotystok.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=4&menu=12&artykul=2100&akcja=artykul&prywatnosc=tak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *