Dotacja w Gminie Tarnów Opolski

Fotolia.com | #212641027 | Autor: Alex

Rada Gminy Tarnów Opolski uchwaliła w marcu 2018 określenie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza. O dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne.

Zasady udzielania dotacji celowych określa „Regulamin przyznawania dotacji na zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne” znajdujący się na stronie:
https://www.infor.pl/akt-prawny/U74.2018.064.0001125,metryka,uchwala-nr-xliii3292018-rady-gminy-tarnow-opolski-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-celowych-ze-srodkow-budzetu-gminy-tarnow-opolski-na-realizacje-zadan-sluzacych-ochronie-powietrza.html

Dotacja przysługuje na zmianę istniejącego systemu ogrzewania na:

1. podłączenie do sieci gazowniczej
2. wymianę kotła węglowego na:
a) kocioł c.o. gazowy
b) kocioł c.o. elektryczny
c) kocioł c.o. olejowy
d) kocioł c.o. opalany pelletem – 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego
e) kocioł c.o. opalany ekogroszkiem – 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego
3. pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW

Termin składania:
Wnioski przyjmowane są do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznachonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wysokość przyznanej kwoty to:
1. 3000zł na zakup urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1.2, a i b
2. 2500zł na zakup urządzeń wyszczególnionych w pkt. 2, c i d
3. 2000zł na zakup urządzeń wyszczególnionych w pkt 2, e
4. 3000zł na zakup urządzeń wyszczególnionych w pkt 3

Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest zawarcie w formie pisemnej umowy z Gmina Tarnów Opolski przed poniesieniem kosztów. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji muszą posiadać prawo własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszklanego w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowane zadanie objęte przedmiotem dotacji lub obowiązującą umowę najmu budynku lub lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *