PUA-Podkarpackie

Kontynuując cykl wpisów pt. PRZEGLĄD UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH przedstawimy Państwu podkarpacką uchwałę antysmogową.

Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego wprowadziła w województwie podkarpackim następujące ograniczenia:

Od 1 czerwca 2018 roku:

  • ❌ całkowity zakaz spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych, które powstały z jego wykorzystaniem,
  • ❌całkowity zakaz spalania mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, które powstały z ich wykorzystaniem,
  • ❌całkowity zakaz spalania paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • ❌całkowity zakaz spalania biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ponadto również od 1 czerwca 2018 zakazano instalacji kotłów, które nie spełniają wymogów klasy 5 normy 303-5:2012, a dla kotłów zainstalowanych przed tą datą wprowadzono graniczne terminy na ich wymianę:

  • ➡ kotły starsze niż 10 lat oraz bezklasowe należy wymienić do końca 2021 roku,
  • ➡ kotły bezklasowe eksploatowane od 5 do 10 lat należy wymienić do końca 2023 roku,
  • ➡ bezklasowe młodsze niż 5 lat należy wymienić do końca 2025 roku,
  • ➡ kotły 3 i 4 klasy należy wymienić do końca 2027 roku,
  • ➡ kotły 5 klasy niespełniające wymogów dyrektywy Ecodesign mogą być użytkowane do końca ich żywotności,
  • ➡ kominki niespełniające wymogów dyrektywy Ecodesign należy wymienić do końca 2022 roku.

Dotychczasowe wpisy z cyklu #przegladuchwal znajdziecie państwo w linkach poniżej:

ℹ Powyższy wpis został zamieszczony jedynie w celu informacyjnym i nie stanowi porady prawnej. W związku z dynamiczną zmianą przepisów zalecamy ich bieżącą weryfikację u źródła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *