Przegląd uchwał antysmogowych woj. lubelskie

Kontynuując cykl wpisów pt. PRZEGLĄD UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH omówimy dzisiaj województwo lubelskie.
Obowiązująca tam od maja 2021 roku uchwała antysmogowa jest jedną z „najmłodszych” w Polsce i jednocześnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych.

UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. wprowadza następujące ograniczenia i zakazy:

  • całkowity zakaz instalowania w nowych budynkach kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe oraz kotłów służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej jeżeliistnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora,
  • zakaz użytkowania instalacji grzewczych (kotłów i kominków), które nie spełniają wymogów Ecodesign

Instalacje grzewcze, które nie spełniają wymagań emisyjnych Ecodesign muszą być wymienione w określonym terminie:

  • kotły bezklasowe do końca 2023 roku,
  • kotły 3 i 4 klasy do końca 2026 roku,
  • kotły 5 klasy do końca 2029 roku.

Ponadto uchwała zakazuje stosowania następujących rodzajów paliw:

  • miałów węglowych, mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii oraz ministra właściwego do spraw klimatu wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
  • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla kamiennego, które nie spełniają któregokolwiek z wymagań określonych w rozporządzeniu, o jakim mowa w pkt 3;
  • biomasy, w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860), której wilgotność przekracza 20%.

Najbardziej kontrowersyjnym zapisem lubelskiej uchwały antysmogowej jest zakaz użytkowania instalacji na odnawialną biomasę w nowo budowanych budynkach, do których jest możliwość przyłączenia instalacji gazowej lub sieci ciepłowniczej.

To niespotykane nigdzie indziej w Europie prawo, które faworyzuje nieodnawialne paliwo kopalne (gaz ziemny) zakazując instalacji źródła ciepła na paliwo odnawialne (biomasę).

Również zapis o konieczności wymiany kotłów 5 klasy w określonym terminie jest tutaj pewnego rodzaju nowością. W większości uchwał antysmogowych w Polsce kotły 5 klasy mogą być użytkowane dożywotnio.
Dotychczasowe wpisy z cyklu #przegladuchwal znajdziecie państwo w linkach poniżej:

Powyższy wpis został zamieszczony jedynie w celu informacyjnym i nie stanowi porady prawnej. W związku z dynamiczną zmianą przepisów zalecamy ich bieżącą weryfikację u źródła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *