Deklaracja CEEB

Kupiłeś nowy kocioł (piec) lub kominek? W ciągu 14 dni od jego uruchomienia masz ustawowy obowiązek zgłoszenia tego faktu w swojej gminie, w przeciwnym wypadku grozi Ci grzywna!

To skutek znowelizowanej w 2020 roku ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.).

W myśl obowiązującej już od 1 stycznia 2021 roku ustawy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia władzom gminy pisemnej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw eksploatowanych na terenie posesji oraz o ich przeznaczeniu i rodzaju spalanego paliwa.

Na zgłoszenie właściciel lub zarządca budynku ma 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Niezłożenie deklaracji podlega karze grzywny!

Powstająca Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie gromadziła dane dotyczące m.in. indywidualnych urządzeń grzewczych eksploatowanych w gospodarstwach domowych w ramach powszechnego korzystania ze środowiska. Więcej na temat CEEB pisaliśmy tutaj: http://bit.ly/ewidencja-ceeb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *