Wniosek o dodatek węglowy

5 sierpnia 2022 roku Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą dodatek węglowy, a kilka dni temu – 11 sierpnia podpisał ją prezydent.

Oznacza to, że każde gospodarstwo w Polsce, które jako podstawowe źródło ogrzewania wykorzystuje węgiel, będzie mogło otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 3000 zł, pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano niedawno wzór wniosku jaki należy złożyć, aby otrzymać dodatek.

Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Gmina będzie odpowiedzialna za weryfikację wniosku, w szczególności w zakresie prawidłowości zgłoszenia źródła ciepła w CEEB. Wnioski będzie można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub online przez platformę e-PUAP.

Wniosek składa się z dwóch części – w pierwszej należy podać swoje podstawowe dane tj. imię i nazwisko, numer PESEL, adres i dane kontaktowe, a także numer rachunku bankowego na który ma być wypłacony dodatek. W drugiej części wniosku trzeba wskazać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy oraz podać ich dane. We wniosku trzeba również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości do kilku tysięcy złotych.

Ustawa weszła w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli 13 sierpnia 2022 roku, co oznacza, że już w najbliższych dniach powinna być możliwość składania wniosków o dodatek węglowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *