Mieszanie ekogroszku z wapnem – wady i zalety

mieszanie groszku z wapnem

Ekogroszek (obecnie Groszek Plus), poddawany jest często różnym modyfikacjom w celu poprawy jego właściwości spalania i efektywności. Jednym z najpowszechniej stosowanych dodatków jest wapno. Dodatek ten ma zarówno zalety, jak i wady, które warto rozważyć przed jego zastosowaniem.

Zalety dodawania wapna do ekogroszku:

Poprawa parametrów spalania. Dodanie wapna do ekogroszku może poprawić parametry spalania, takie jak temperatura czy czas utrzymania płomienia. Wapno zmniejsza wilgotność, co sprzyja bardziej efektywnemu spalaniu i redukcji emisji szkodliwych substancji.

Zwiększenie wydajności kotła. Wapno zmniejsza ilość popiołu i sadzy, przez co przyczynia się do zwiększenia wydajności kotła. Zmniejsza się również konieczność czyszczenia komina.

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Wapno może zmniejszyć emisję dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) podczas spalania ekogroszku, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.

Mniejsze spieki. Wapno ogranicza powstawanie spieków poprzez wiązanie siarki w paliwie.

Niższe zużycie paliwa. Dodatek wapna do ekogroszku może zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 10 do 15%.

Wady dodawania wapna do ekogroszku:

Zmiana parametrów spalania. Niekontrolowane dodanie wapna w niewłaściwych proporcjach może wpłynąć na niepożądane zmiany w parametrach spalania, takich jak temperatura czy jakość płomienia.

Konieczność stałego monitorowania procesu spalania. Dodawanie wapna wymaga regularnego monitorowania kotła i dostosowywania ilości wapna w zależności od rodzaju ekogroszku, warunków spalania i wymagań kotła. Nieprawidłowe dawkowanie wapna może skutkować gorszym spalaniem i innymi niekorzystnymi efektami.

Utrudnione rozpalanie. Dodatek wapna do kotła może wpłynąć negatywnie na proces rozpalania kotła.

Zwiększenie ilości popiołu. Pomimo tego, że dodatek wapna wpływa z reguły pozytywnie na utrzymanie kotła w czystości, to zwiększa częstotliwość samego usuwania popiołu, którego powstaje więcej niż w przypadku spalania ekogroszku bez dodatku wapna.

Korozja kotła. Wapno może zwiększyć ryzyko korozji kotła, zwłaszcza elementów wykonanych z żeliwa. Proces ten nazywany jest korozją wapniową lub wapniowo-żelazową. W przypadku stosowania wapna z wilgotnym paliwem proces ten jest wręcz nieuchronny.

Dodatek wapna do ekogroszku może przynieść szereg korzyści, takich jak poprawa parametrów spalania i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, konieczne jest jednak odpowiednie monitorowanie procesu dodawania wapna oraz procesu samego spalania.

Wapno nie jest dodatkiem idealnym i posiada także istotne wady, dlatego przed zastosowaniem wapna, zawsze warto przeanalizować wszystkie za i przeciw, zwłaszcza w przypadku nowoczesnych urządzeń objętych gwarancją producenta, której warunki z całą pewnością nie zezwalają na stosowanie tego typu dodatków do paliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *