Przegląd uchwał antysmogowych woj. opolskie

Kontynuując cykl wpisów pt. PRZEGLĄD UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH dzisiaj zajmiemy się sytuacją w województwie opolskim.

Obowiązują tam dwa akty prawne – Uchwała Nr XXXII/367/2017Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 26 września 2017 r. oraz zmieniająca ją Uchwała NR XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021 r.

Pierwsza opolska uchwała antysmogowa zakazywała jedynie użytkowania określonych rodzajów paliwa:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm;
  • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych;
  • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym iż 3 mm jest większa niż 15%;
  • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Aktualizacja uchwały z listopada ubiegłego roku zakazała dodatkowo użytkowania:

  • torfu i produktów produkowanych z jego wykorzystaniem.

Dodatkowo, w aktualizacji uchwały pojawiły się także zakaz użytkowania instalacji, które nie spełniają określonych norm emisyjnych:

  • od dnia 1 stycznia 2030 roku –zakaz użytkowania instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń żadnej klasy normy PN-EN 303-5:2012,
  • od dnia 1 stycznia 2032 roku – zakaz użytkowania instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • od dnia 1 stycznia 2036 roku – zakaz użytkowania kominków niespełniających wymagań dyrektywy Ecodesign.

Dotychczasowe wpisy z cyklu PRZEGLAD UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH znajdziecie państwo w linkach poniżej:

Powyższy wpis został zamieszczony jedynie w celu informacyjnym i nie stanowi porady prawnej. W związku z dynamiczną zmianą przepisów zalecamy ich bieżącą weryfikację u źródła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *