Koniec miału! Zrób zapas Retomiału nim zdejmą miały węglowe z rynku

Spis treści

Od 1 lipca 2020 r. nie kupisz miału do celów grzewczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, od 1 lipca 2020 r. miałów z węgla kamiennego nie będzie można sprzedawać dla gospodarstw domowych oraz z przeznaczeniem do użycia w instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW.

Oznacza to, że od 1 lipca 2020 r. nie będzie można nabyć paliwa o wymiarach ziarna od 1 do 31,5 mm, do opalania większości małych i średnich kotłów na miał. Roczne zużycie miałów w tego typu urządzeniach grzewczych może wynosić ponad 7 mln ton paliwa o wartości ponad 6 mld PLN.

Kto będzie mógł nabyć miał węglowy po 30 czerwca 2020 r.?

Po 30 czerwca 2020 r. miał będą mogły kupić tylko osoby posiadające zaświadczenie potwierdzające prowadzenie instalacji spalania o mocy nominalnej co najmniej 1 MW lub firmy, które potwierdzą prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego. Niewystarczającym będzie okazanie takich dokumentów przy nabyciu paliwa stałego lub dostarczenie ich po otrzymaniu węgla.

Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie instalacji spalania o mocy nominalnej co najmniej 1 MW można uzyskać u właściwego starosty/prezydenta miasta – ważne, że zaświadczenie nie może być starsze niż 12 miesięcy. Dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego może być na przykład potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności jako Pośredniczący Podmiot Węglowy (PPW).

Straty dla przedsiębiorców

W przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorców, którzy posiadają w sakli kraju blisko 24 tysiące kotłów o mocy poniżej 1 MW, zakaz sprzedaży miału będzie wiązał się z poniesieniem przez nich dodatkowych kosztów, których wartość w skali roku może wynieść przykładowo:

  • 42,4 mln PLN przy przejściu na węgiel kamienny groszek
  • 180 mln PLN przy przejściu na gaz ziemny
  • 370 mln PLN przy wykorzystaniu grzejników akumulacyjnych
  • 431,4 mln PLN przy przejściu na LPG

Wskazane koszty nie uwzględniają kosztów zmiany źródła ciepła, które mogą być wielokrotnie wyższe. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to znaczne podwyższenie kosztów ogrzewania swoich obiektów, których nie kalkulowali w budżecie, a wpłyną one mocno na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Oprócz kosztów droższego paliwa, należy również uwzględnić koszty wymiany urządzeń, które będą przystosowane do stosowania nowego rodzaju paliwa. Zakaz sprzedaży miału z węgla kamiennego będzie oznaczał duże straty dla przedsiębiorców.

Straty dla gospodarstw domowych

Osoby nabywające miał z węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, muszą się liczyć z tym, że brak możliwości zakupu towaru od 1 lipca 2020 r. będzie dla nich oznaczał znacznie wyższe wydatki na opał. Dla gospodarstwa wykorzystującego miał z węgla kamiennego do ogrzewania, zakaz sprzedaży miału będzie oznaczał co najmniej dwukrotny wzrost kosztów ogrzewania w skali roku. Należy również zwrócić uwagę, że konieczna może się okazać wymiana urządzeń grzewczych na przystosowane do spalania innego rodzaju paliwa niż miał z węgla kamiennego, która pociągnie za sobą dodatkowe wysokie koszty.

Jakie sankcje grożą za sprzedaż miału po 30 czerwca 2020 r.?

Na mocy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, osoba wprowadzająca do obrotu od 1 lipca 2020 r. miały z węgla kamiennego o wymiarze ziarna od 1 mm do 31,5 mm, będzie podlegała grzywnie od 50 000 zł do 1 000 000 zł lub nawet karze pozbawienia wolności do lat 5. Sankcje za naruszenie zakazu sprzedaży paliwa stałego niezgodnego z normami jakości są dotkliwe, co oznacza, że przedsiębiorcy sprzedający miał, muszą rygorystycznie podchodzić do nowych ograniczeń.

Jakie towary pozostaną do powszechnej sprzedaży?

Od 1 lipca 2020 r. w ofercie gospodarstw domowych oraz instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW pozostaną nadal m.in.

  • EKOMIAŁ – kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm
  • EKOGROSZEK – paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm
  • GROSZEK, GROSZEK I, GROSZEK II – sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm
  • węgle grube w sortymencie ORZECH, KOSTKA

Oznacza to, że do dyspozycji kupujących pozostaną jedynie paliwa droższe. Niemniej, jeżeli klient kupi zapas miału przed 1 lipca 2020 r. to będzie mógł go zużywać bez żadnych ograniczeń o ile nie będzie to naruszać innych regulacji (np. uchwał antysmogowych).

Zakaz sprzedaży miału, a uchwały antysmogowe

Oprócz regulacji w postaci ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, ważne są regulacje określone w tzw. uchwałach antysmogowych, które wyznaczają dopuszczalne normy i określone parametry urządzeń grzewczych oraz wykorzystywanych w nich paliw dla danych regionów.

Można tu przytoczyć kilka wybranych przykładów. W województwie dolnośląskim z wyłączeniem gminy Wrocław i uzdrowisk, w kotłach oraz instalacjach grzewczych zakazane jest palenie m.in. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm. W województwie śląskim nie wolno wykorzystywać do spalania w kotłach i instalacjach grzewczych m.in. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %. Natomiast w województwie opolskim jest zakaz stosowania m.in. paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%. Oferowany przez nas miał marki RETOMIAŁ z powodzeniem spełnia kryteria stawiane przez uchwały antysmogowe dla tych trzech województw.

Należy mieć na uwadze powyższe zakazy dotyczące poszczególnych regionów przy wyborze odpowiedniego rodzaju węgla. Niezastosowanie się do określonych wymogów antysmogowych może skończyć się ukaraniem mandatem lub sankcją przewidzianą przez akty prawa miejscowego.

Jak zabezpieczyć się przed nadchodzącymi zmianami?

Jedyną możliwością, która pozwoli czasowo zabezpieczyć się przed zmianami prawnymi oraz zwiększeniem kosztów ogrzewania, jest zrobienie zapasu. Dopóki prawo na to zezwala, warto zaopatrzyć się w miał, aby zapewnić sobie nieprzerwany dostęp do tańszego opału oraz maksymalnie wykorzystać swoje dotychczasowe urządzenia grzewcze. Należy się spieszyć, gdyż do zakazu sprzedaży miału węglowego zostało niecałe półtora miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *