W lipcu rusza wielki spis źródeł ciepłą w Polsce!

W lipcu rusza wielki spis źródeł ciepła w Polsce!

Od 1 lipca rusza wielki spis źródeł ciepła w Polsce.  Samorządy w całej Polsce przygotowują się do wielkiej inwentaryzacji źródeł ciepła. Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) trafią wszystkie źródła ogrzewania w kraju o mocy poniżej 1MW. Do ewidencji trafią wszystkie domy jednorodzinne i wielolokalowe, budynki publiczne, lokale usługowe, budynki użytkowe (np. magazyny, garaże), gospodarstwa rolne, a także kościoły i szpitale. Obowiązkiem właściciela nieruchomości lub jej zarządcy będzie złożenie deklaracji, w której wskaże, jakim dokładnie źródłem ciepła ogrzewany jest każdy budynek, którego jest właścicielem lub zarządcą.  W CEEB mają zostać ujęte wszystkie źródła ciepła, w tym między innymi:

 • sieć ciepłownicza,
 • kotły grzewcza na paliwa stałe,
 • piece kaflowe,
 • piece wolnostojące opalane paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno),
 • kominki na paliwo stałe,
 • kotły olejowe,
 • gazowe podgrzewacze (przepływowe i pojemnościowe),
 • kominki gazowe,
 • grzejniki gazowe,
 • nagrzewnice gazowe,
 • promienniki gazowe,
 • trzony kuchenne,
 • piecokuchnie,
 • kuchnie węglowe,
 • pompy ciepła,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego,
 • kolektory słoneczne.

Na złożenie deklaracji właściciel lub zarządca nieruchomości będzie mieć rok od momentu uruchomienia bazy danych, lub 14 dni w przypadku uruchomienia nowego źródła ciepła w nowych budynkach. Za niezłożenie deklaracji lub przekroczenie terminu właściciel budynku lub zarządca nieruchomości zostanie ukarany grzywną. W ramach znowelizowanej Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw samorządy otrzymały także szereg uprawnień pozwalających im na skuteczne egzekwowanie informacji od mieszkańców oraz weryfikowanie czy informacje złożone w deklaracjach są zgodne ze stanem faktycznym. Oznacza to, że w przypadku niezłożenia deklaracji możemy spodziewać się kontroli odpowiednich służb, które będą miały prawo skontrolować czym dokładnie ogrzewamy nasz dom. Wyrywkowe kontrole prowadzone będą także w budynkach, dla których deklaracje zostaną złożone w terminie. Celem CEEB jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez wyeliminowanie tych źródeł ciepła i paliw, które zgodnie z obowiązującym prawem nie powinny być już użytkowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *