Instalacja kominowa

Fotolia.com | #118704228 | Autor: Alex White

Istotną część domowej instalacji spalania paliw stałych stanowi komin i system kominowy. Na jakość spalania paliwa stałego wpływa konstrukcja, parametry techniczne oraz rodzaj materiału, z którego komin jest zbudowany.

Komin ma za zadanie odprowadzać spaliny na zewnątrz budynku. Niezakłóconą pracę urządzenia grzewczego zapewnia odpowiednie podciśnienie w kominie, zwane ciągiem kominowym.

W urządzeniu grzewczym małej mocy spalanie paliwa jest procesem polegającym na przetworzeniu energii chemicznej, zawartej w paliwie, na ciepło. Ciąg kominowy ma bezpośredni wpływ na mieszanie, jak i dostarczenie powietrza do komory spalania. Aby zapewnić całkowite i zupełne spalanie paliwa, należy:

– dostarczyć odpowiednią ilość powietrza
– zapewnić wymieszanie powietrza z lotnymi produktami, powstającymi z odgazowania paliwa
– zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę w palenisku
– zapewnić wystarczający czas przebywania substancji spalanych w strefie spalania

Źle wykonana instalacja kominowa prowadzi do zaburzeń pracy urządzenia grzewczego. Mamy wówczas do czynienia z niewystarczającym lub nadmiernym ciągiem kominowym.

Niewystarczający ciąg kominowy spowoduje:
• niepoprawne spalanie – zauważymy spadek sprawności cieplnej urządzenia grzewczego oraz nadmierną emisję zanieczyszczeń do atmosfery
• zagrożenie dla zdrowia i życia – wydostawanie się czadu poza przewody kominowe do pomieszczeń mieszkalnych
• zwiększenie kosztów ogrzewania związanych z niedopaleniem paliwa

Nadmierny ciąg kominowy spowoduje:
• spadek sprawności cieplnej urządzenia – stratę ciepła wskutek wyprowadzania podgrzanego powietrza wraz ze spalinami do komina
• zwiększanie kosztów ogrzewania – spadek sprawności urządzenia

Optymalny ciąg kominowy zapewni:
• prawidłową pracę urządzenia grzewczego – osiągnięcie wydajności cieplnej jaka deklarowana jest w certyfikacie
• odpowiednio niską emisję zanieczyszczeń
• pełne wykorzystanie energii zawartej w paliwie

Podstawowe wymagania stawiane systemom kominowym:
◦ bezpieczeństwo konstrukcji
◦ bezpieczeństwo pożarowe
◦ bezpieczeństwo użytkowania
◦ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
◦ ochrona środowiska
◦ ochrona przed hałasem i drganiami
◦ oszczędność energii
◦ odpowiednia izolacyjność cieplna przegród

Kominy i systemy kominowe powinny być dobrane optymalnie dla danego budynku, dlatego właściwe dobranie wysokości i średnicy zapewni prawidłowe funkcjonowanie urządzenia grzewczego. Przewody kominowe prowadzimy pionowo. Dopuszcza się odchylenie od pionu nie więcej niż o 30 stopni na odcinku nie dłuższym niż 2m. Ważna jest wysokość komina, czyli odległość od wlotu spalin z kotła do wylotu przewodu kominowego ponad dach. Wysokość nie może być mniejsza niż 4 m dla kotłów o mocy nieprzekraczającej 35kW. Komin dobieramy zawsze w zależności od mocy urządzenia grzewczego. Im większa moc kotła, tym większa musi być średnica lub przekrój poprzeczny komina.

Źródło: Poradnik z paliw stałych. Czyste ciepło z w moim domu, Gliwice, listopad 2016r. R.Kubica, K.Kubica, W.Bogacz, M.Stec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *