Uchwała antysmogowa – miasto Kraków

Fotolia.com | #200141907 | Autor: vege

W Krakowie przyjęto dotychczas dwie uchwały antysmogowe. Ich przestrzeganie ma doprowadzić do osiągnięcia norm jakości powietrza wymaganych w 2020 roku. Już od 1 września 2019 r. na całym tym obszarze wejdzie całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w instalacjach użytkowanych w celach grzewczych, a także pozostałych, np. do przygotowywania żywności.

Pierwsza i bardziej znacząca uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. dotyczy więc całkowitego zakazu spalania węgla i drewna na terenie miasta Krakowa. Wejdzie on w życie 1 września 2019 roku. W dużym uproszczeniu jest to pismo, które spośród wszystkich dostępnych paliw, dopuszcza wyłącznie gaz ziemny i lekki olej opałowy. Uchwała antysmogowa – Kraków 2019 pozwoli więc na stosowanie we wszystkich instalacjach, w których następuje spalanie, tylko:

  • gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (skroplonego gazu ziemnego), biogazu rolniczego, propan-butanu, lub innego rodzaju gazu palnego,
  • lekkiego oleju opałowego.

Druga krakowska uchwała antysmogowa (z 24 kwietnia 2017 roku) jest tymczasowa i wprowadza wymogi jakościowe dla paliw stałych, które nie mogą być użytkowane, zanim dojdzie do wcielenia w życie zakazu przewidzianego na 2019 rok. Została przyjęta 17 głosami za i 12 wstrzymującymi. Według tego pisma już od 1 lipca 2017 roku, będzie panować zakaz spalania na terenie Krakowa następujących produktów:

  • węgla kamiennego lub brunatnego o zawartości ziarna 0–5 mm powyżej 5%,
  • węgla kamiennego lub brunatnego o: wartości opałowej poniżej 26 MJ/kg; lub zawartości popiołu powyżej 10%; lub zawartości siarki powyżej 0,8%,
  • drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

Uchwała antysmogowa Kraków – treść

Jak widać, druga uchwała jest właściwie uzupełnieniem drugiej i ma na celu wprowadzenie przejściowych zmian, które przygotują miasto na przyjęcie ostatecznego zakazu spalania węgla i drewna. Nie ma jednak wątpliwości, że w najbliższym czasie wielu mieszkańców czekają spore zmiany. Przypominamy, że uchwała antysmogowa w Krakowie ma na celu osiągnięcie norm jakości powietrza wymaganych w 2020 roku przepisami polskimi i unijnymi zgodnie z Dyrektywą CAFE i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *