Uchwała antysmogowa – kontrola

Nie ma wątpliwości, że ograniczenie smogu to konieczność. Inaczej przyczynimy się do jeszcze większego pogorszenia jakości powietrza, którym oddychamy, doprowadzając do ekologicznej katastrofy. Obecnie, poza zakazem palenia śmieci, wchodzą nowe zasady dotyczące prawidłowego ogrzewania – uchwały antysmogowe. Wiele osób zastanawia się, czy strażnik miejski lub inny przedstawiciel władz ma prawo skontrolować, czym palimy w swoim piecu. Co się zmieni?

Kontroli może podlegać każdy, kto eksploatuje instalacje wymienione w uchwałach antysmogowych. Do jej przeprowadzenia są upoważnieni: pracownicy urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych, oraz funkcjonariusze straży gminnych (miejskich). Każda kontrola musi być czymś koniecznym, wynikającym z faktycznego uzasadnienia. Dotychczas dotyczyły one przede wszystkim tych osób, które palą śmieciami i naruszają przepis art. 191 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Jako odpady charakteryzuje się te przedmioty, do których pozbycia się jesteśmy zobowiązani, lub których chcemy się pozbyć.

Do tej kategorii z pewnością nie zaliczymy gałęzi czy liści. Mimo to, według kontrolującego nas strażnika miejskiego takie działania mogą podchodzić pod inny paragraf, np. dotyczący czynności, które powodują pożar, albo przepisu z art. 10 ust. 2a „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. W ten sposób możemy być zmuszeni do opłacania mandatu w wysokości 500 zł. Naszym prawem jest tutaj odmowa przyjęcia mandatu i wyjaśnienie sprawy w sądzie. Oczywiście nie zawsze będzie to możliwe. Wraz z pojawieniem się nowych rozporządzeń, od teraz o tym, co będzie czynem zabronionym pod groźbą kary, decyduje również uchwała antysmogowa obowiązująca na danym terenie.

Co zmienia uchwała antysmogowa. Kontrola może spotkać każdego z nas

Strażnik miejski może otrzymać powiadomienie o wykroczeniu i ma prawo przeprowadzić oględziny, wypytać sąsiadów, wezwać nas do złożenia wyjaśnień itd. Wszystkie te czynności są więc takie same jak w przypadku podejrzenia innych wykroczeń. Strażnik nie może jednak ot tak wejść na teren prywatny i wymagać okazania pieca lub dokumentów. W takiej sytuacji wszystko opiera się głównie na zeznaniach świadków. W celu pełnej kontroli musi zostać wydane specjalne upoważnienie. Od wprowadzenia ustawy antysmogowej, każdą osobę fizyczną, niebędącą przedsiębiorcą, dotyczą poniższe warunki:

  • Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest posiadanie przez kontrolującego pisemnego upoważnienia,
  • Upoważnionym może być tylko pracownik urzędu lub strażnik gminny,
  • Kontrola może być niezapowiedziana,
  • Nie jest wymagane odrębne upoważnienie dla rzeczoznawcy,
  • Obecność rzeczoznawcy przy kontroli nie jest obowiązkowa,
  • Rzeczoznawca nie może samodzielnie przeprowadzać kontroli.

Kontrolujący ma więc prawo wkroczyć na nasz teren wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem, a także przeprowadzić badania lub wykonać inne niezbędne czynności kontrolne. Powinien posiadać jednak odpowiednie upoważnienie. Jeżeli je ma, może zażądać od nas pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwać poszczególne osoby. W razie potrzeby musimy też okazać dokumenty oraz udostępnić wszelkie dane, które mają związek z kontrolą. Gdy sprawa dotyczy przestrzegania uchwał antysmogowych, kontrolujący może też zażądać okazania dokumentów, które zostały wymienione w tych pismach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *