Przewodnik po certyfikatach jakości pelletów

Fotolia.com | #177546787 | Autor: springtime78

W tym artykule chcemy powiedzieć coś więcej na temat jakości pelletów, a dokładniej certyfikatów, które są świadectwem spełnienia odpowiednich norm. Każdy dobry worek pelletu opatrzony jest jakimś certyfikatem. Który wybrać? Certyfikatów na rynku określających jakość jest kilka. Zacznijmy jednak od początku, by dokładniej zrozumieć ideę przyznawania certyfikatów.

Głównym materiałem, wykorzystywanym do produkcji pelletu spalanego w domowych kotłach, są trociny, zrębki oraz wióry. Aby pellet był biopaliwem, produkty, z których ma zostać on wyprodukowany, muszą zachowywać odpowiednią jakość. Dlatego taki pellet produkowany jest wyłącznie z czystej trociny drewnianej, niezawierającej żadnych klejów nieorganicznych, piasku itp.

Dzięki naturalnej ligninie, trocina – pod wpływem wysokiego ciśnienia w trakcie procesu produkcji – skleja się, a po przejściu przez odpowiednie sita otrzymuje postać granulek. Granulki takie pozbawione są zanieczyszczeń i zawierają znikomą ilość popiołu, bo zaledwie około 0,3% – 0,7%. Certyfikat świadczy o tym, że produkt jest przyjazny dla środowiska. Pellet, który otrzymuje certyfikat, podczas produkcji podlega ciągłej kontroli i badaniom tak, aby każda partia spełniała wymagane normy. Normy są wyznacznikiem określającymi rodzaj surowca i ilość domieszek, opisują dopuszczalne cechy pelletu, jak długość, średnicę, gęstość, ścieralność, wilgotność, wartość opałową, zawartość popiołu, pierwiastków (N,S,Cl). Procedury kontrolne mają chronić przed produkcją pelletu z niedopuszczalnych surowców. Pellet certyfikowany oznacza zatem 100% pewność zakupu i tym samym uniknięcie częstego czyszczenia kotła oraz jego ponadnormatywnego serwisowania.

Do 2011 roku w Europie nie istniały ujednolicone przepisy dotyczące jakości palletów. Kraje z najbardziej rozwiniętym przemysłem drzewnym i najbardziej rozpowszechnionym systemem ogrzewania zdecydowały się na wprowadzenie własnych klasyfikacji.

Aktualnie nie istnieją uniwersalne normy na rynku europejskim. Spośród krajów UE, własne normy wypracowały Austria, Niemcy, Szwecja oraz Włochy.
Austriacka norma ÖNORM M 7135 koncentruje się na pellecie najwyższej klasy z czystych trocin, bez zawartości kory drzewnej, o dużej kaloryczności powyżej 18MJ/kg, z małą zawartością popiołu.

Szwedzka norma SS 18 71 20 dzieli różne granulaty na 3 grupy. Pierwsza to pellety o wymiarach 6 mm średnicy i max. 24mm długości, niskiej kaloryczności 16,9 MJ/kg. Druga to pellety dłuższe, o długości odpowiadającej 5-krotności własnej średnicy. Trzecia grupa to pellety z dużą zawartością pyłu powyżej 1,5% wagi, kaloryczności od 15,1MJ/kg.

Niemiecka norma DIN dotyczy brykietów oraz pelletów przemysłowych. Określa dolny próg wartości opałowej jako 17,5MJ/kg i górny 19MJ/kg oraz dopuszcza zbyt wysoki poziom popiołu, dwukrotnie większą zawartość siarki i o połowę większą chloru. Wymagania rynku i ograniczenia posiadanej normy skłoniły niemiecką firmę do wprowadzenia certyfikatu DIN PLUS opartego na rozwiązania austriackiej normy ÖNORM M. Certyfikat DIN plus zdobył popularność i stał się wyznacznikiem wysokiej jakości pelletów.

W tabeli przedstawione są szczegółowe parametry jakie wymagane są przez daną normę.

 

Önorm M

DIN

DIN plus

SS 1 grupa

średnica [mm]

4≤d≤10

4≤d≤10

6±1;8±1

4≤d≤14

długość [mm]

5 x D

<50

3,15≤L≤40

4 x D

popiół [%]

<0,5

<1,5

0,7

<0,07

wilgotność [%]

<10

<12

10

10

wartość opałowa [MJ/kg]

>18

17,5

16,5≤Q≤19

16,9

ścieralność [%]

<2,3

2,5

<0,03

dodatki ułatwiające prasowanie

<2

DIN zakazuje stosowania

2

ilość i rodzaj muszą być określone

siarka

<0,04

<0,08

0,03

<0,08

azot

<0,3

<0,3

0,3

brak ustaleń

chlor

<0,02

<0,03

0,02

<0,03

Czy kolor ma znaczenie w klasyfikacji?

Jak najbardziej NIE. Nie ma znaczenia, czy pellet posiada jasny, czy ciemny kolor. Pellet wytworzony z drewna liściastego, twardszego, z natury jest ciemniejszy. Zabarwienie ciemniejsze może wynikać również z suszenia surowca w instalacjach bębnowych, czyli z użytej technologii. Dlatego w żadnej normie nie używa się koloru jako kryterium.

Co zatem daje użytkownikom pellet certyfikowany? Może lepiej kupować taniej bez certyfikatu? Otóż normy, które muszą spełniać pellety i procedury kontrolne, chronią przed dopuszczaniem produkcji pelletów z surowców takich, jak: płyty paździerzowe, trociny z elementów lakierowanych, trociny zawierające kleje lub oleje. Producent jest zobowiązany do dokumentowania badań sprawdzających poziom wilgotności, ścieralności, gęstości i zawartości wypełniaczy. Wyniki muszą mieścić się w przyjętych przez normy kryteriach. Pellety powinny z założenia zawierać czyste drewno bez żadnych domieszek. Jednak i dla takich jest miejsce na rynku. Certyfikat daje klientowi pewność, że kupowany przez niego pellet spełnia określone normy.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *