Klasy kotłów – Polska Norma vs. Ekoprojekt

Fotolia.com | #166145325 | Autor: Kange Studio

W ostatnim czasie dużo się mówi o wymianie kotłów.

Jak je dzielimy i ile jest na rynku klas kotłów?tabela1

Polska norma PN EN 303-5:2012 wyznacza trzy klasy kotłów: 3, 4 i 5 –tą. Klasy wprowadzono aby kotły spełniały normy emisji zanieczyszczeń tlenku węgla CO, pyłu PM10 PM2,5 , zanieczyszczeń organicznych OGC. Ograniczenie emisji ma chronić nas przed smogiem o którym tyle się mówi. W tabeli przedstawione są wymagania emisyjne dla kotłów na paliwa stałe dla poszczególnych klas.

Ekoprojekt rozporządzenia Komisji UE jest bardziej restrykcyjny. Wyznacza dodatkowo normę emisji tlenków azotu NOx. Parametry liczone są w zależności od typu kotła:
-automatycznego
-ręcznego
i w zależności od tego czym są zasilane:
-biopaliwem
-paliwem kopalnym

W tabeli przedstawiamy podział wymagań zgodnie z Ekoprojektem:

tabela2

Emisja pyłu dla kotłów z automatycznym podajnikiem nie może przekraczać 40 mg/m3. Kotły wyprodukowane zgodnie z ekoprojektem gwarantują poziom emisji nawet jeśli kocioł pracuje z niższą mocą. Dlaczego to jest ważne? Rzadko bywa aby kocioł pracował na pełnej mocy a przecież przy niższym obciążeniu emisja pyłu jest wyższa. Na terenie UE od 2020r. będą mogły być sprzedawane tylko urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu.

Ale nawet kotły klasy 3, 4 i 5, dobrze używane, zapewniają, że podczas stosowania nie wydostaje się z naszych kominów dym odpowiedzialny za smog.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *