Dlaczego ekogroszek jest EKO? – 2021

Dlaczego ekogroszek jest eko?

W odpowiedzi na absurdalne żądania Fundacji Client Earth dotyczące zrezygnowania ze stosowania nazwy ekogroszek przez producentów i dystrybutorów tego paliwa w Polsce, jako wieloletni sprzedawca renomowanych ekogroszków wysokiej jakości mamy obowiązek zabrać głos w sprawie.

Kompleksowej odpowiedzi na apel Fundacji wraz z opinią eksperta z ponad 40 letnim doświadczeniem naukowym w dziedzinie badawczo-naukowej dot. paliw stałych i ich wpływu na środowisku udzieliła już @IGSPW (link).

Ze swojej strony jednak jako odpowiedź na absurdalne i niemające żadnego poparcia w rzetelnych badaniach naukowych argumenty Fundacji Client Earth chcielibyśmy dodatkowo przytoczyć wyniki badań naukowych jakie w 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadził państwowy instytut badawczy ICHPW w Zabrzu. Praca pt. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych źródeł ciepła” obejmowała dokładną analizę emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych źródeł produkcji ciepła oraz opracowanie na ich podstawie wskaźników emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza. Analizie poddano szereg różnego rodzaju źródeł ciepła, w tym także kotłów automatycznych 5 klasy zasilanych węglem typu ekogroszek.

wyniki badań

Z opublikowanych wyników badań wynika jednoznacznie, że spalanie węgla typu ekogroszek w kotłach 5 klasy pozwala na obniżenie poziomu emisji do wartości wręcz marginalnych, w porównaniu do spalania węgla w konstrukcjach starszego typu, które są jedną z głównych przyczyn smogu w Polsce. Poprawa emisji wynikająca ze spalania ekogroszku w nowoczesnych kotłach wynosi aż:

96,25% w przypadku pyłów całkowitych (PM10 i PM2,5)

95,04% w przypadku tlenku węgla (CO)

94,74% w przypadku organicznych związków gazowych (OGC)

92,86% w przypadku benzo(a)pirenu (BaP)

Potwierdzeniem ogromnego potencjału kotłów na ekogroszek w zakresie poprawy ich wpływu na środowisko jest zawarcie kotłów tego typu w wymogach w ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Zarówno wyniki badań państwowych jak i wyniki badań poprzedzających wdrożenie dyrektywy ERP potwierdziły jednoznacznie bezpieczeństwo i spełnienie najbardziej restrykcyjnych norm emisyjnych przez kotły na ekogroszek spełniające wymogi 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy Ekoprojekt.

Jeśli Fundacja Client Earth uważa, że jest inaczej przed wystosowaniem swojego absurdalnego apelu powinna w pierwszej kolejności zanegować wyniki badań zarówno polskich akredytowanych laboratoriów i instytutów badawczych jak i wyniki badań Komisji Europejskiej, które poprzedziły wdrożenie ww. dyrektywy 2015/1189. Jeśli nie jest w stanie przedstawić badań, które podważałyby badania polskich i europejskich naukowców polecamy zastosować się do znanej na całym świecie maksymy – „Lepiej milczeć i sprawiać wrażenie idioty, niż odezwać się rozwiewając wszelką wątpliwość”.

EKOGROSZEK WORKOWANY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *