Topliwość popiołu – jeden z kluczowych parametrów pelletu drzewnego

topliwość popiołu

Poszukując pelletu drzewnego najlepszej jakości, kupujący kierują się najczęściej takimi parametrami jak wartość opałowa, zawartość wilgoci i zawartość popiołu.

Wynika to z tego, że parametry te muszą być obligatoryjnie zamieszczone na worku każdego certyfikowanego pelletu drzewnego i bardzo łatwo je zweryfikować.

Istnieje jednak cały szereg innych parametrów świadczących o jakości pelletu drzewnego, których na worku próżno szukać, jednak muszą być one potwierdzone badaniami każdego pelletu certyfikowanego w systemie ENplus.

Jednym z najważniejszych parametrów jest temperatura topnienia popiołu nazywana inaczej temperaturą mięknienia.

Dla pelletów certyfikowanych w najwyższej klasie A1 wynosi ona minimum 1200 stopni Celsjusza, a dla pelletów certyfikowanych w klasie A2 i B wynosi ona 1100 stopni Celsjusza.

Temperatura topnienia/mięknienia popiołu jest bardzo istotnym parametrem wpływającym na jakość pelletu drzewnego i obejmuje kilka aspektów takich jak:

  1. Stabilność termiczna. Wyższa temperatura topnienia popiołu oznacza, że popiół pozostaje bardziej stabilny termicznie. To ważne, aby uniknąć topnienia popiołu podczas spalania pelletu w palniku. Jeśli popiół topi się przy zbyt niskiej temperaturze, może to prowadzić do znacznie szybszego zanieczyszczenia palnika i zmniejszenia wydajności spalania.
  2. Tworzenie się klinkierów. Klinkiery to zjawisko, w którym stopiona masa popiołu zlepia się w twardy, kruchy materiał podczas spalania. Odpowiednio wysoka i zgodna z normą temperatura topnienia popiołu zapobiega tworzeniu się klinkierów utrudniających proces spalania i prowadzących do częstszych prac konserwacyjnych kotła.

 

  1. Jakość popiołu. Wyższa temperatura topnienia ma korzystny wpływ na jakość samego popiołu, co może być istotne, jeśli popiół jest używany w różnych procesach przemysłowych lub jako nawóz.

 

  1. Wydajność kotła i lepsza emisja. Pellety o wyższej temperaturze topnienia spalają się wydajniej i zapewniają znacznie lepszą emisję spalin z kotła. Producenci kotłów w procesie badań kotłów na zgodność z dyrektywą Ecodesign wykorzystują najlepsze pellety drzewne o najwyższej temperaturze topnienia, dzięki czemu uzyskują najlepsze możliwe parametry pracy kotła.

 

Aby ustalić temperaturę topnienia popiołu dla interesującego nas pelletu drzewnego wystarczy poprosić producenta lub dystrybutora pelletu o jej podanie lub przesłanie wyciągu z badań pelletu.

 

Każdy producent i dystrybutor certyfikowanego pelletu drzewnego musi dysponować badaniami tego typu i bez problemu powinien je udostępnić na prośbę kupującego.

 

To jednocześnie doskonały sposób na zweryfikowanie jakości każdego pelletu drzewnego, którego sprzedawca zapewnia o tym, że jest to pellet certyfikowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *