Szukaj

Wysoki kontrast

Rozmiar fontu

Warunki dostawy

WARUNKI DOSTAW

Koszt i czas dostawy

Dostawa zakupionych u nas towarów jest zawsze GRATIS. Wysyłka odbywa się od poniedziałku do piątku w 48h od zamówienia. Typowy czas dostawy do 7 dni roboczych.

Miejsce dostawy - wymagania

Dostawy realizujemy na terenie całej Polski za pośrednictwem kuriera lub własnymi pojazdami od pn do pt w godz. 8:00-16:00. Dostawy są z reguły realizowane samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton wyposażonymi w windę i wózek paletowy. Ważny jest wobec tego brak przeciwwskazań do dostawy towaru tego typu pojazdami (minimalne wymagania to m.in. brak zakazów wjazdu dla pojazdów o DMC mniejszym niż 18 ton; odpowiednio szeroki wjazd – wymagane jest minimum 3 m szerokości; brak ograniczeń wysokościowych – należy założyć, że wysokość pojazdu wynosi 4 metry; możliwość dojazdu do posesji utwardzoną drogą oraz możliwości zawrócenia/wyjazdu). W przypadku braku możliwości dostawy Zamawiający może zostać obciążony dodatkowymi kosztami transportu. W niektórych rejonach kraju możliwa jest dostawa mniejszym pojazdem. W celu sprawdzenia takiej możliwości prosimy o kontakt.

Miejsce rozładunku

Jednocześnie informujemy, że ze względu na masę towaru, rozładowanie go z auta przy użyciu windy załadowczej, jest możliwe tylko na prostej, utwardzonej (kostka, beton, asfalt) powierzchni. Ponadto zgodnie z regulaminem firm przewozowych, kierowca nie jest zobowiązany do przewiezienia towaru wózkiem paletowym po rozładowaniu towaru z auta. Kierowca sam ocenia w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar, nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne/niewygodne bramy/uliczki/podwórka, może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny/posesje, nie odśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych typu: garaż, kotłownia, piwnica itp. Rozładunek odbywa się w odległości do 2m od auta.

Komunikacja

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany poprzez wysłanie informacji sms lub email na adres lub numer telefonu podany w zamówieniu. Kierowca bądź dyspozytor kontaktuje się z klientem dzień przed dostawą lub na kilka godzin przed dostawą w celu poinformowania o godzinie dostawy.

Dokumenty

Dokumenty, które zostały wystawione do transakcji tj. faktura zakupu, oświadczenie o nabyciu węgla oraz świadectwo jakości są w zamkniętej kopercie dołączone do zamówionego towaru.

 

Dostawa za pobraniem - dodatkowe informacje

W razie odstąpienia od umowy, odmowy przyjęcia przez klienta zamówienia, pomyłki w zamówieniu ze strony klienta lub rezygnacji z niego po wysłaniu  towaru, koszty ponosi Kupujący. Wysokość kosztów jest uzależniona od wartości, jaką Firma SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K zostanie obciążona przez  firmę kurierską.

Usługa pobrania jest płatna 20,00 zł/brutto – doliczania w przypadku wybrania dostawy za pobraniem.

Jeżeli wartość zakupionego towaru przekracza 1000,00 Euro, klient w obecności kuriera jest zobowiązany wypełnić formularz służący do zapisu danych klienta w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W przypadku barku wypełnienia przez klienta takiego formularza palety nie mogą zostać wydane.

Formularz do pobrania: Formularz pobranie Poczta Polska

Dokumenty przy dostawie za poraniem

Ze względu na działania Poczty Polskiej S.A. jako instytucji, jest ona zobligowana do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodnie z przepisami prawa powszechnego, w związku z tym przy płatności przekraczającej 1000,00 euro klient zobligowany jest wypełnić formularz, który posiada przy sobie kurier w dniu dostawy.

Uszkodzenia przesyłki

W przypadku gdy zamawiający stwierdzi uszkodzenie transportowe należy przed podpisaniem odbioru towaru zaznaczyć wyraźnie na liście przewozowym w jakim stanie towar dotarł lub odmówić odbioru uszkodzonego lub niekompletnego towaru oraz spisać stosowny protokół w obecność dostawcy/kierowcy.

Reklamacje w sprawie uszkodzenia przesyłek prosimy kierować bezpośrednio do firmy, która dostarczyła towar, mogą to Państwo zrobić na najbliższej placówce pocztowej, bądź przez formularz online: https://ereklamacje.poczta-polska.pl/

Nieodebranie przesyłki

W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami transportu oraz pieniężną karą umowną w wysokości 25% wartości brutto zamawianego towaru na co zamawiający się zgadza