Czy wszystkie towary z oferty sklepu są dostępne?

W jaki sposób pakowany jest węgiel?

Jakie są zalety węgla workowanego?

Czy można kupić mieszaną paletę opału?

Z jakich kopalni pochodzi oferowany węgiel?

W jaki sposób można złożyć zamówienie?

Z jakich form płatności można skorzystać zamawiając towar w sklepie internetowym?

Czy otrzymam fakturę VAT za zakupiony towar i po jakim czasie otrzymam dowód zakupu?

Czy zostanę poinformowany o stanie realizacji złożonego zamówienia?

Co zrobić, jeśli po złożeniu zamówienie stwierdzę, że podałem błędne dane do wysyłki lub faktury?

O co w ogóle chodzi z akcyzą przy sprzedaży węgla?

Ile wynosi stawka akcyzy na węgiel?

Kto jest zwolniony z płacenia akcyzy?

Czy przy zakupie węgla na potrzeby firmy muszę zapłacić akcyzę?

Jaki rodzaje działalności gospodarczej zwolnione są z płacenia akcyzy od węgla?

Jak szybko otrzymam zamówiony towar?

Czy można precyzyjnie ustalić dzień i godzinę dostawy towaru?

Kto pokrywa koszty dostawy?

Czy możliwe jest dostarczenie przesyłki pod adres inny, niż adres zamieszkania?

Czy przesyłkę może odebrać inna osoba niż klient?

Co mam zrobić, gdy kurier nie zastanie mnie pod wskazanym adresem w dniu dostawy?

Czy kurier/dostawca wyładuje paletę z samochodu?

Czy kurier/dostawca wniesie opał do piwnicy?

Czy możliwa jest dostawa w sobotę lub w dni robocze po godzinie 16?

Czy paleta jest zwrotna?

Co mogę zrobić, jeśli otrzymam towar niezgodny z zamówieniem (sortyment, ilość)?

Jak przebiega proces reklamacji zamówionego towaru?
Czy wszystkie towary z oferty sklepu są dostępne?

Dbamy o to, aby tak właśnie było. Gdyby zdarzyło się inaczej, w ciągu 24 godzin informujemy Klienta o zaistniałej sytuacji i przedstawiamy ofertę, która sprosta jego oczekiwaniom i pozwoli na sprawną realizację zamówienia.

W jaki sposób pakowany jest węgiel?

Węgiel oferowany przez nas pakowany jest w worki polipropylenowe po 25kg w worku. 40 takich worków (1000kg węgla) ułożonych jest na palecie bezzwrotnej o wymiarach podstawy 120x80cm i wysokości do 160cm. Całość na czas transportu stabilizowana jest folią stretch i pasami polipropylenowymi.

Jakie są zalety węgla workowanego?

 • Gwarancja wagi - ekogroszek odważany jest za pomocą legalizowanych wag,
 • Gwarancja uziarnienia - profesjonalna linia technologiczna do przesiewanie węgla gwarantuje odpowiednią granulację ekogroszku i brak podziarna (miału),
 • Gwarancja jakości - opisanie worków danymi producenta i podanie parametrów ekogroszku gwarantuje jakość towaru. Opisany produkt deklarowanej jakości zawsze można zareklamować w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nie spełnia on oferowanych parametrów. Zaszywanie worków przez producenta uniemożliwia ingerencję osób trzecich w ich zawartość,
 • Czyste składowanie - ekogroszek workowany zapewnia czystość na posesji i w kotłowni oraz pozwala na precyzyjne dozowanie paliwa do zasobnika.


Czy można kupić mieszaną paletę opału?

Nie ma takiej możliwości. Obecne procesy technologiczne mające na celu zminimalizowanie kosztów logistyki węgla uniemożliwiają nam mieszanie różnych asortymentów na jednej palecie.


Z jakich kopalni pochodzi oferowany węgiel?

SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp. k. jest Autoryzowanym Sprzedawcą wiodących producentów węgla w kraju: Kompanii Węglowej S.A., Tauron Wydobycie S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A. i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Za wyjątkiem czeskiego Retogroszku Brunatnego, wszystkie oferowane przez nas węgle pochodzą wyłącznie z polskich kopalń naszych dostawców.

W jaki sposób można złożyć zamówienie?

Najszybszą i najwygodniejszą formą zamówienia jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Skraca to czas obsługi zamówienia do minimum. 

Z jakich form płatności można skorzystać zamawiając towar w sklepie internetowym?

Płatności można dokonać kartą kredytową lub przelewem na zasadzie przedpłaty oraz poprzez system ratalny Credit Agricole poprzez Przelewy 24. W przypadku płatności przelewem standardowym czas realizacji może wydłużyć się o 24-48h dlatego, że wysyłkę realizujemy dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.


Czy otrzymam fakturę VAT za zakupiony towar i po jakim czasie otrzymam dowód zakupu?

Fakturę VAT pro forma klient otrzymuje natychmiast po zaksięgowaniu przez sklep wpłaty. Właściwa faktura VAT trafi do klienta wraz z zamówionym towarem.


Czy zostanę poinformowany o stanie realizacji złożonego zamówienia?

Klient otrzymuje automatyczne informacje drogą mailową i SMS o wszystkich kluczowych etapach realizacji zamówienia.

Co zrobić, jeśli po złożeniu zamówienie stwierdzę, że podałem błędne dane do wysyłki lub faktury?

Istnieje możliwość zmiany danych adresowych oraz danych do faktury VAT już po wysłaniu zamówienia, zanim nadamy przesyłkę. Aby zmienić dane prosimy skontaktować się telefonicznie z infolinią pod nr 668 188 000.

O co w ogóle chodzi z akcyzą przy sprzedaży węgla?

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu, określanych terminem „wyroby węglowe”, reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.).

Ile wynosi stawka akcyzy na węgiel?

Stawka podatku akcyzowego jest zryczałtowana i wynosi dla wyrobów węglowych 1,28 zł/1 GJ, czyli
Kwota akcyzy na tonę węgla (CN 2701) wynosi 30,46 zł netto, 37,47 zł brutto
Kwota akcyzy na tonę węgla brunatnego (CN 2702) wynosi 11,00 zł netto, 13,53 zł brutto
Kwota akcyzy na tonę koksu (CN 2704) wynosi 35,20 zł netto, 43,30 zł brutto
Jest to wartość stała na całym etapie obrotu gospodarczego i będzie naliczana przy dostawie (sprzedaży) do podmiotu, któremu nie przysługuje zwolnienie podatkowe.Kto jest zwolniony z płacenia akcyzy?

 • W ustawie przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
 • Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje wyroby zużywane przez:
 • GOSPODARSTWA DOMOWE
 • organy administracji publicznej
 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016)
 • podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)
 • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

UWAGA! Aby wyroby węglowe pozostały zwolnione od akcyzy należy pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór dostarczonego węgla lub koksu na dokumencie dostawy własnoręcznym podpisem.


Czy przy zakupie węgla na potrzeby firmy muszę zapłacić akcyzę?

Jeśli dokonane zostało prawidłowe zgłoszenie do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca prowadzenia Państwa firmy w wyniku, którego organ wydał dokument w postaci zwolnienia od podatku akcyzowego to wniesienie opłaty akcyzowej nie będzie konieczne. W przypadku braku wyżej opisanego dokumentu konieczne będzie wniesienie opłaty akcyzowej.

Jaki rodzaje działalności gospodarczej zwolnione są z płacenia akcyzy od węgla?

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane:

 • w procesie produkcji energii elektrycznej
 • w procesie produkcji wyrobów energetycznych
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych (procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)
 • do redukcji chemicznej
 • przez zakłady energochłonne do celów opałowych (przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.).
 • przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Również w przypadku wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej należy pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór dostarczonego węgla lub koksu na dokumencie dostawy.

Warunkiem korzystania ze zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest prowadzenie ewidencji wyrobów zużywanych do celów zwolnionych.


Jak szybko otrzymam zamówiony towar?

W dnie robocze zamówiony towar wysyłamy w ciągu 48h. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 72h (w dni robocze). W szczególnych sytuacjach czas ten może wydłużyć się o czym niezwłocznie poinformujemy Klienta mailowo lub telefonicznie. Jeżeli okaże się, że towar jest niedostępny, to w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia, informujemy o jego braku i przedstawiamy ofertę alternatywną.

Czy można precyzyjnie ustalić dzień i godzinę dostawy towaru?

Tak. O momencie nadania przesyłki informujemy Klienta wysyłając e-mail oraz SMS. Dostawa jest z reguły do 7 dni od momentu zamówienia przesyłki. W szczególnych sytuacjach czas ten może wydłużyć się o czym niezwłocznie poinformujemy Klienta mailowo lub telefonicznie. W dniu dostawy telefonicznie skontaktuję się z Państwem kurier w celu sprecyzowania godziny odbioru. Wtedy można także przełożyć termin odbioru na dzień następny.

Kto pokrywa koszty dostawy?

Koszty dostawy w całości pokrywa sklep. Klient płaci tylko za zamówiony towar. 

Czy możliwe jest dostarczenie przesyłki pod adres inny, niż adres zamieszkania?

Tak, jest to możliwe. W formularzu zamówienia należy wskazać adres, pod który ma być dostarczony towar.

Czy przesyłkę może odebrać inna osoba niż klient?

W przypadku braku zwolnienia z akcyzy – TAK, pod warunkiem, że jest to osoba pisemnie upoważniona przez kupującego. W przypadku zwolnienia z akcyzy - niestety NIE – na Dowodzie Dostawy musi znaleźć się autentyczny czytelny podpis kupującego.

Co mam zrobić, gdy kurier nie zastanie mnie pod wskazanym adresem w dniu dostawy?

W takim przypadku kurier zostawia awizo. Należy skontaktować się telefonicznie ze swoim lokalnym oddziałem firmy kurierskiej w celu umówienia nowego terminu doręczenia.

Czy kurier/dostawca wyładuje paletę z samochodu?

Oczywiście, że tak. Jednak to kierowca sam ocenia w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar, nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne/niewygodne bramy/uliczki/podwórka, może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny/posesje, czy nieodśnieżone place. Kierowca nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych typu: garaż, kotłownia, piwnica itp. Rozładunek odbywa się w odległości do 2m od auta.

Czy kurier/dostawca wniesie opał do piwnicy?

Kierowca nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych typu: garaż, kotłownia, piwnica itp. Rozładunek odbywa się w odległości do 2m od auta.

Czy możliwa jest dostawa w sobotę lub w dni robocze po godzinie 16?

Niestety, nasi kurierzy dostarczają przesyłki jedynie od poniedziałku do piątku do godziny 16:00.

Czy paleta jest zwrotna?

Nie - paleta na której kurier dostarczy węgiel pozostaje Państwa własnością.

Co mogę zrobić, jeśli otrzymam towar niezgodny z zamówieniem (sortyment, ilość)?

Jeśli po otrzymaniu przesyłki stwierdzono jakiekolwiek rozbieżności z zamówieniem prosimy o jak najszybszy kontakt z Infolinią sklepu pod nr 668 188 000. Przysługuje Państwu także prawo do reklamacji (KLIKNIJ TUTAJ) bądź też odstąpienia od umowy (KLIKNIJ TUTAJ).

Jak przebiega proces reklamacji zamówionego towaru?

Procedura reklamacyjna bardzo szczegółowo opisana jest w sekcji reklamacja (KLIKNIJ TUTAJ).


cms / 1351431 / 362891 / / 1