Szukaj

Wysoki kontrast

Rozmiar fontu

Fundusze Europejskie

 

SAM-BUD-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie SAM-BUD-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Gogolinie.”

RPOP.02.01.02-16-0009/18

Przedmiotem projektu jest wdrożenie rozwiązania B2B/B2C/B2E wspierającego współpracę firmy z partn. biznesowymi w formie elektronicznej oraz poprawę komunikacji wewnątrz. Celem realizacji projektu jest wzmacnianie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa SAM-BUD-ROL Sp. z o. o. Sp. k., a także podniesienie jego konkurencyjności dzięki zwiększeniu aktywności inwestycyjnej w obszarze wprowadzania rozwiązań TIK, co przyczyni się do trwałego rozwoju firmy, umożliwi wykorzystanie przewag konkurencyjnych, a tym samym poprawi sytuację rynkową przedsiębiorstwa. Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie i implementację rozwiązań B2B/B2C/B2E. Cele projektu są bezpośrednio związane z celami RPO WO 2014-2020 dla osi drugiej II.2.A.1 KONKURENCYJNA GOSPODARKA oraz z celem szczegółowym 1: "Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP" w zakresie wzrostu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W firmie SAM-BUD-ROL Sp. z o. o. Sp. k. podjęte zostaną działania na rzecz rozwoju działalności handlowej opartej na TIK z wykorzystaniem rozwiązań B2B/B2E/B2C, tworzenia                  i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających potrzebom Wnioskodawcy i partnerom biznesowym oraz

wprowadzania procesów modernizacyjnych w zakresie obecnie wykorzystywanego rozwiązania opartego na TIK do elektronicznego składania zamówień.

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia wykorzystania dostępnej na rynku infrastruktury teleinformatycznej oraz do wzrostu aktywności firmy w inwestowanie w nowoczesne formy przekazu informacji do kontrahentów i użytkowników końcowych. SAM-BUD-ROL Sp. z o. o. Sp. k. zakłada, że wskutek podejmowanych działań nastąpi podniesienie poziomu utrzymywania relacji z klientami              w zakresie ich obsługi, a także relacji z partnerami biznesowymi poprzez przyspieszenia procesów handlowych, logistycznych, wymiany danych i innych oraz zmniejszenia ich kosztów działania Spółki. Realizacja projektu poprawi pozycję konkurencyjną oraz przyczyni się do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Przewaga konkurencyjna wynikająca z dysponowania                i odpowiedniego wykorzystywania właściwego oprogramowania informatycznego, dostarczającego informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych, pozwali przedsiębiorstwu na szybszy rozwój.

 

Wartość projektu: 820 533,00

Wkład Funduszy Europejskich: 380 727,00