W Istanbule odbyła się regionalna dla basenu Morza Śródziemnego konferencja rynku węglowego MED-coal

bflogo

LDHmedcoal

W dniach 15-16 września 2014 w Istanbule odbyła się regionalna dla basenu Morza Śródziemnego konferencja rynku węglowego MED-coal, na której jednym z prelegentów był prezes firmy SAM-BUD-ROL Pan Łukasz Horbacz. Tematykę konferencji zdominowała Ukraina i jej ogromne zapotrzebowanie na węgiel spowodowane wstrzymaniem wydobycia w rejonie Doniecka. Poza tym konferencja objęła szerokie spektrum tematów od ogólnego omówienia rynków światowych, poprzez szczegółowe omówienie strony podażowej i popytowej na rynku węgli energetycznych, koksujących i koksu w regionie aż po analizę zużycia węgla w produkcji cementu. Prezentacja Prezesa SAM-BUD-ROL dotyczyła możliwości eksportu węgla koksującecgo i koksu w rejon basenu Morza Śródziemnego.