Śląska uchwała antysmogowa w pigułce

Coroczne badania jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wskazują na jego bardzo zły stan. Przekraczane są poziomy dopuszczalne pyłów oraz benzo(a)pirenu. Zapobiegając negatywnemu oddziaływaniu skażonego powietrza na zdrowie ludzi i środowisko, Sejmik Województwa Śląskiego postanowił wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Powstał projekt uchwały antysmogowej obejmujący pełen rok kalendarzowy, na obszarze całego województwa śląskiego.

Czytaj więcej

empty