Śląska Uchwała Antysmogowa

Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Uchwała obowiązuje od 1 września 2017 roku i eliminuje spalanie złej jakości paliw generujących emisję zanieczyszczeń do powietrza. Instalacje, dla których wprowadzone zostały ograniczenia, to w szczególności kocioł, kominek i piec.

Czytaj więcej

Śląska uchwała antysmogowa w pigułce

Coroczne badania jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wskazują na jego bardzo zły stan. Przekraczane są poziomy dopuszczalne pyłów oraz benzo(a)pirenu. Zapobiegając negatywnemu oddziaływaniu skażonego powietrza na zdrowie ludzi i środowisko, Sejmik Województwa Śląskiego postanowił wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Powstał projekt uchwały antysmogowej obejmujący pełen rok kalendarzowy, na obszarze całego województwa śląskiego.

Czytaj więcej

empty