Czy warto palić śmieciami?

Każdy wie, że w piecach domowych można palić wyłącznie przewidzianym dla nich paliwem, czyli węglem, drewnem lub pelletem. Ustawa o odpadach wskazuje nam, czym możemy palić w piecu. Paląc odpowiednim paliwem, zmniejszamy negatywny wpływ spalania na środowisko oraz zdrowie ludzi, natomiast paląc śmieciami tylko szkodzimy całemu środowisku.

Czytaj więcej

empty