Kto musi posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej stanie się powszechny dla wszystkich budynków. Za brak świadectwa będzie grozić grzywna w wysokości nawet 5000 zł!

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa zapotrzebowanie na energię budynku na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia w przypadku budynków niemieszkalnych.

Dotychczas obowiązek jego posiadania dotyczył jedynie właścicieli nowo wybudowanych domów oraz domów i mieszkań wybudowanych po 2009 roku w przypadku ich sprzedaży.

28 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która rozszerzy ten obowiązek na wszystkich:

  • inwestorów indywidualnych zawiadamiających o ukończeniu budowy lub składających wniosek o pozwolenie na użytkowanie,
  • sprzedających lub wynajmujących dom,
  • sprzedających lub wynajmujących mieszkanie,
  • modernizujących budynek wybudowany przed 2009 rokiem,

Zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa będą jedynie domy do 70 m2 zabudowy, przeznaczone do własnych celów mieszkaniowych.

Za niedopełnienie obowiązku posiadania świadectwa, w każdym z powyższych przypadków grozić będzie kara grzywny do 5000 zł.

Ponadto, od 28 kwietnia 2023 r., we wszystkich ogłoszeniach i reklamach dotyczących sprzedaży lub wynajmu budynku lub części budynku, dla którego zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, obowiązkowo należy podawać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *