Przegląd uchwał antysmogowych woj. małopolskie

Rozpoczynamy cykl wpisów PRZEGLĄD UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH w którym omówimy szczegółowo wszystkie uchwały antysmogowe obowiązujące w większości województw w Polsce.

Każdemu województwu poświęcimy odrębny wpis, a wszystkie wpisy będzie można znaleźć pod hashtagiem #przegladuchwal

Zaczynamy od województwa małopolskiego, które zapoczątkowało wprowadzanie tego typu uchwał w Polsce już w 2017 roku.

Pierwsza małopolska uchwała antysmogowa została uchwalona 23 stycznia 2017 roku i dotyczyła obszaru całego województwa małopolskiego z wyłączeniem miasta Krakowa.

Wprowadziła ona zakaz spalania od 01.07.2017 w całym woj. Małopolskim:

  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%

Dodatkowo uchwała ta wprowadziła możliwość instalowania od 1 lipca 2017 roku wyłącznie takich urządzeń grzewczych, które spełniają wymogi emisji i sprawności określone w unijnej dyrektywie ws. Ekoprojektuoraz wyznaczyła terminy, do jakich należy wymienić istniejące już instalacje grzewcze, które nie spełniają tych wymagań.

Do 31 grudnia 2022 roku należało wymienić kotły na paliwa stałe niespełniające wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki niespełniające wymogów ekoporjektu lub sprawności na poziomie minimum 80%.

Do 31 grudnia 2026 roku należy wymienić kotły spełniające wymogi 3 i 4 klasy ww. normy.

Dożywotnio można użytkować kotły spełniające wymogi 5 klasy.

Druga (tymczasowa) małopolska uchwała antysmogowa pojawiła się w kwietniu 2017 roku i dotyczyła gminy miejskiej Kraków oraz okresu od 01.07.2017 do 31.12.2019.

Zakazała ona od 1 lipca 2017 roku spalania na terenie Krakowa:

1. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%,
2. paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów:

a) wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg,
b) zawartość popiołu powyżej 10%,
c) zawartość siarki powyżej 0,8%;

3. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Uzupełnieniem dwóch pierwszych małopolskich uchwał była uchwała z dnia 15.01.2016, która z dniem 01.09.2019 wprowadziła całkowity zakaz spalania węgla i drewna na terenie miasta Krakowa.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu oraz kolejnych wpisów z cyklu #przegladuchwal, w których omówimy po kolei wszystkie uchwały antysmogowe w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *