Prawo budowlane utrudni przechodzenie na ogrzewanie węglem

Prawo budowlane utrudni przechodzenie na ogrzewanie węglem

Polscy ustawodawcy od lat próbują walczyć ze smogiem, wprowadzając między innymi ekoprojekty dla każdego województwa, zwane także uchwałami antysmogowymi. Kolejnym krokiem w kierunku podniesienia jakości powietrza i zmniejszenia jego zanieczyszczenia jest nowelizacja prawa budowlanego, którą poprzedziło wzmocnienie przepisów określających przyłączanie obiektów mieszkalnych do sieci ciepłowniczych. Jest to zdecydowana pomoc w rozwiązaniu problemów z emisją szkodliwych substancji i jedno jest pewne – nowelizacja znacząco utrudni montaż pieców węglowych oraz zamianę ogrzewania na mniej ekologiczne.

Podstawowe informacje na temat nowelizacji prawa budowlanego

W nowelizacji prawa budowlanego znalazły się przede wszystkim przepisy, które szczegółowo określają wybrany sposób ogrzewania, w tym przede wszystkim stosowane paliwa czy urządzenia. Po przeanalizowaniu ustawy można śmiało stwierdzić, że może powodować nie lada trudności w momencie chęci zainstalowania w budynkach mieszkalnych pieców węglowych, które mają za zadanie przede wszystkim zmniejszyć koszty ogrzewania, jednocześnie zanieczyszczając powietrze. Kiedy nowelizacja prawa budowlanego wejdzie w życie? Projekt został już zatwierdzony przez sejm i senat oraz skierowany do podpisu Prezydenta RP. Miało to miejsce w zeszłym miesiącu, 14 lutego. Po jego ogłoszeniu potrzeba będzie 6 miesięcy, aby nowe przepisy weszły w życie. Termin ten ulega wydłużeniu do 12 miesięcy w przypadku norm określających warunki przyłączania do sieci gazowej.

O wyborze ogrzewania i pozwoleniu na budowę słów kilka

Po wejściu nowych przepisów w życie właściciele budynków mieszkalnych nie będą mogli zmienić ogrzewania na węglowe, jeśli w obiekcie wcześniej wykorzystywano ogrzewanie OZE lub z sieci gazowej i ciepłowniczej. Zgodnie z artykułem 36a nowelizacji prawa budowlanego zmiana źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody będzie wymagała również zmiany pozwolenia na budowę. Wszystko przez to, że w każdym projekcie architektoniczno-budowlanym musi od tej pory znaleźć się informacja na temat źródła ciepła. Nie bez powodu – paliwa ciekłe, gazowe czy odnawialne źródła energii są po prostu bardziej ekologiczne niż paliwa stałe. Co więcej, mówiąc o pozwoleniu na budowę, nie można nie wspomnieć o wprowadzonym 5-letnim terminie dla stwierdzenia nieważności decyzji. Zgodnie z przepisami niektóre instalacje gazowe podlegają zwolnieniu z konieczności uzyskania pozwolenia.

Co z prawem energetycznym?

Nowelizacja prawa budowlanego ma bezpośredni wpływ na prawo energetyczne. Co to oznacza? Wraz z nią zmieniają się terminy przyłączania do sieci, a dokładniej wydawania niezbędnych warunków przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Do tej pory wynosiły one 30 dni w przypadku odbiorców ciepła oraz 3 miesiące dla budynków z własnym źródłem, które ulegają przyłączeniu do sieci. Jeśli chodzi o większych odbiorców, czas ten wynosił 60 dni. Z kolei podmioty zajmujące się obrotem gazem musiały liczyć się z terminem wynoszącym nawet do 90 dni. Jak będzie to wyglądać po wejściu w życie nowych przepisów? Przedział terminów wydawania warunków będzie dość szeroki – zacznie się od 21 dni, a skończy nawet na 150 dniach. Najszybciej mogą się ich spodziewać mali odbiorcy, którzy będą przyłączani do sieci poniżej 40kW. Najdłużej będą musiały czekać duże podmioty.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *