Prawo budowlane utrudni przechodzenie na ogrzewanie węglem

Prawo budowlane utrudni przechodzenie na ogrzewanie węglem

Spis treści

W celu poprawy jakości powietrza w Polsce sejmiki wojewódzkie rozpoczęły kilka lat temu wprowadzanie uchwał antysmogowych. Kolejnym krokiem jest nowelizacja prawa budowlanego, uderzająca zarówno we właścicieli budynków, jak i producentów oraz handlarzy węglem, którą poprzedziła zmiana przepisów dotyczących przyłączania obiektów mieszkalnych do sieci ciepłowniczych. Już teraz, patrząc na treść ustawy, która niedługo wejdzie w życie, można stwierdzić, że znacząco utrudni ona montaż pieców węglowych i wykorzystywanie najtańszego paliwa do ogrzewania budynków.

Podstawowe informacje na temat nowelizacji prawa budowlanego

W nowelizacji prawa budowlanego (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471) znalazły się przede wszystkim przepisy, które szczegółowo określają wybrany sposób ogrzewania, w tym głównie stosowane paliwa czy urządzenia. Co istotne, projekt został już uchwalony przez Sejm i Senat, a następnie, 14 lutego 2020 r., został skierowany do podpisu Prezydenta RP. Po ogłoszeniu nowych przepisów potrzeba będzie 6 miesięcy, aby weszły one w życie. W przypadku norm określających warunki przyłączenia do sieci gazowej termin ten jest wydłużony do 12 miesięcy. Po przeanalizowaniu nowelizacji prawa budowlanego można śmiało stwierdzić, że nie tylko spowoduje ona trudności w instalacji w budynkach mieszkalnych pieców węglowych. Przepisy także całkowicie uniemożliwią powrót do najtańszego sposobu ogrzewania, stawiając tym samym właścicieli budynków czy handlarzy węglem w niekorzystnej sytuacji.

Chcesz korzystać z ogrzewania węglowego? Przygotuj się na więcej formalności

Artykuł 36a nowelizacji prawa budowlanego mówi, że istotnym odstąpieniem od uzyskanego pozwolenia na budowę są „zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym”. Dotyczy to wyłącznie budynków mieszkalnych z ogrzewaniem OZE lub z sieci gazowej i ciepłowniczej. Wprowadzane obostrzenia wymagają od właścicieli, którzy chcą zmienić ogrzewanie na węglowe, konieczności uzyskania odpowiedniej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Dlaczego? Zgodnie z nowymi przepisami (art. 34), każdy projekt architektoniczno-budowlany musi być zgłaszany z dołączoną do niego informacją na temat wykorzystywanego źródła ciepła. Właściciele budynków, aby móc korzystać z tańszego paliwa, muszą dopełnić więcej formalności niż do tej pory. Warto również wspomnieć, że w niektórych przypadkach dopuszczalne są zwolnienia z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, które jednak wymagają zgłoszenia. Są to między innymi stacje regazyfikacji LNG, których pojemność zbiornika do magazynowania paliwa nie przekracza 10 m³, oraz instalacje gazowe zewnętrzne i wewnętrzne w użytkowanych budynkach.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *