Czy przy zakupie węgla na potrzeby firmy muszę zapłacić akcyzę?

Zgodnie z prawem wszystkie wyroby węglowe, w tym między innymi węgiel czy koks, sprzedawane na terenie kraju są objęte akcyzą. Na szczęście w niektórych przypadkach można liczyć na zwolnienie z podatku. Niezbędne jest jednak dopełnienie formalności określonych w ustawie o opodatkowaniu akcyzowym. Czy przy zakupie węgla na potrzeby firmy należy zapłacić akcyzę? Kiedy można liczyć na zwolnienie z podatku i co należy zrobić, aby je uzyskać? Sprawdzamy!

Kto może liczyć na zwolnienie od akcyzy?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opodatkowaniu akcyzowym (art. 31a) zwolnieniem objęto produkty, które zostają wykorzystane do celów opałowych:

 • przez podmioty lecznicze,
 • przez podmioty oświaty,
 • w procesie produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
 • przez organy administracji publicznej,
 • przez jednostki polskich sił zbrojnych,
 • w pracach rolniczych, leśniczych, ogrodniczych i w hodowli ryb,
 • do przewozu koleją (towarów i pasażerów),
 • przez organizacje pożytku społecznego,
 • przez instytucje pomocy społecznej,
 • przez gospodarstwa domowe,
 • w procesach metalurgicznych, elektronicznych i mineralogicznych,
 • do redukcji chemicznej.

Z akcyzy są również zwolnione wyroby węglowe sprzedawane zakładom energochłonnym, w których wprowadzono systemy mające podnieść efektywność energetyczną lub chronić środowisko.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym. W akcie prawnym znalazły się nowe warunki zwolnienia od akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych, które obejmują:

 • wystawienie faktury VAT przez sprzedawcę,
 • przygotowanie oświadczenia przez nabywcę, w którym potwierdza on, że zakupiony produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku akcyzowego.

W przypadku faktury wystawianej przez dostawcę dokument musi zawierać dokładną ilość (w kilogramach) oraz rodzaje sprzedanych produktów. Z kolei oświadczenie składane przez nabywcę musi zawierać: nazwę podmiotu, NIP, adres siedziby firmy, datę i miejsce złożenia dokumentu, a także dokładną ilość, rodzaj oraz przeznaczenie zakupionych wyrobów węglowych. Dokument należy czytelnie podpisać. Dopuszcza się również potwierdzenie prawidłowości treści oświadczenia przez pełnomocnika. Warto pamiętać, że jednorazowa dostawa wyrobów węglowych, których ilość wynosi maksymalnie 200 kg, nie wymaga składania przez nabywcę oświadczenia i wystawienia faktury przez sprzedawcę.

Oświadczenie finalnych nabywców węglowych

Decydując się na zakup wyrobów węglowych, finalni nabywcy węglowi są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych produktów. To właśnie po ich stronie leży ewentualna odpowiedzialność za błędne określenie przeznaczenia węgla czy koksu. To również oni muszą określić, czy w ogóle nabyte produkty kwalifikują się do zwolnienia. Jeśli treść złożonego oświadczenia jest niezgodna z obowiązującymi przepisami – nabywcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej skarbowej. W przypadku finalnych nabywców węglowych, którzy nabywają produkt w celu objętym zwolnieniem z akcyzy, niezbędne jest przygotowanie oświadczenia w formie osobnego dokumentu lub umieszczenie wymaganych danych na wystawionej przez dostawcę fakturze. Można także zawrzeć je we wcześniej przygotowanej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą.

Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *